International Fair of Mining, Power Industry and Metallurgy 2019 v Polsku s českou účastí

Mezinárodní veletrh International Fair of Mining, Power Industry and Metallurgy se konal ve dnech od 10. do 13. září 2019 na výstavišti v Kongresovém centru v Katowicích. Veletrhu se zúčastnilo 350 firem z 12 zemí světa: Polsko, Velká Británie, Slovinsko, Německo, Čína, Česká republika, Kypr, Itálie, Francie, Ukrajina, Belgie a Slovensko. Podle očekávání výstavu navštívilo 30 000 návštěvníků.Českou společnou expozici o velikosti 98 m² připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci se spolkem Česká dobývací technika (CDT). Cílem této akce bylo navázat na úspěšnou prezentaci českých podniků, stejně jako před dvěma lety a pokračovat tak v nově obnovených obchodních vazbách.

Celkem se v českém pavilonu v hale A21 představilo 9 firem z oblasti důlního průmyslu: ZAM-SERVIS s.r.o., ŽDB Drátovna a.s., TRANSROLL-CZ, a.s., T Machinery a.s., ENELEX s.r.o., TDS ZAMPRA spol. s r.o., Hansen Electric spol. s r.o., SE-MI Technology, a.s., INCO engineering s.r.o. dále Ministerstvo průmyslu a obchodu a Česká dobývací technika.

Společnost ZAM-SERVIS s.r.o.  na polském trhu působí již několik let. Obchodní ředitel Ing. Milan Odrihocký k účasti říká: „Polsko je pro nás již několik let důležitý trh. Letošní ročník byl pro nás důležitý především pro zlepšení a upevnění stávajících obchodních kontaktů. Také navázání nových obchodních vztahů, hlavně mimo Polsko, jako je Bosna a Hercegovina, Ukrajina a Srbsko. Díky tomuto veletrhu jsme získali ucelený přehled o naší konkurenci a směřování vývoje hornictví. Z našeho pohledu je velmi komplikované dostat se na polský trh, neboť Poláci si svůj trh velmi chrání (u nás tomu tak není). Společná česká expozice byla velmi povedená a organizační zajištění také.“

Česká dobývací technika, která byla zastoupena výkonným ředitelem Ing. Jiřím Šařecem, k účasti doplňuje: „Veletrhu v Katowicích se účastníme pravidelně již několik let. I letošní ročník splnil naše očekávání, co se týče návštěvnosti a odezvy členů spolku, kteří se účastnili výstavy buď na společné expozici či samostatně. Společná expozice splňovala veškeré náležitosti ČOÚ a patřila k jedné z nejnavštěvovanějších. Věříme, že MPO podpoří společnou účast českých firem v Katowicích i v následujících letech.“

K průběhu společné české účasti na tomto veletrhu se jednatel společnosti TDS ZAMPRA, spol. s r.o. pan Eduard Dřízga sděluje následující: „Na veletrhu v Katowicích jsme prezentovali celou naši řadu hydraulických manipulačních a dopravních zařízení pro závěsnou dráhu a dopravu materiálu a osob s obchodním označením ZD24. Za naši společnost mohu říci, že veletrh vítáme a přejeme si, aby se dál rozvíjel a udržel si svoji výbornou pozici mezi veletrhy ve světě. Českou účastí se podporuje český exportní trh, podniky by zde měly vystavovat a navazovat spolupráci i v budoucnu, nesmí mezi nimi vymizet osobní kontakt.“

Zástupce firmy Hansen Electric spol. s r.o. Ing. Alexandr Petrov dodává: „Veletrh v Katowicích pro firmu Hansen Electric je jedna z nejvýznamnějších důlních akcí roku, která se řadí hned za veletrh Ugol Rossii and Mining v ruském Novokuzněcku. Během konání výstavy jsme se setkali s mnoha firmami, s kterými spolupracujeme v různých projektech po celém světě. Náš stánek navštívili zákazníci a kolegové z mnoha zemí, např. z Běloruska, Ukrajiny, Ruska, Bosny a Hercegoviny a samozřejmě také z Polska. Během veletrhu proběhla řada úspěšných jednání, navázali jsme také nové zajímavé kontakty pro budoucí spolupráci na projektech v rámci důlního průmyslu po celém světě.“

• Teritorium: Evropa | Polsko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme