Internetové vyhledavače a cloudy v hledáčku poslanců

Kvůli roli internetových vyhledávačů při komercializaci druhotného využívání získaných informací a z důvodu potřeby zajistit prosazování pravidel hospodářské soutěže EU poslanci vyzvali Evropskou kKomisi, aby zvážila návrhy na oddělení vyhledávačů od ostatních komerčních služeb.Evropský parlament vyzval členské státy EU a Evropskou komisi, aby prolomily bariéry růstu jednotného digitálního trhu EU. Poslanci zdůraznili, že je potřeba předcházet zneužívání dominantního postavení na trhu internetových společností, a to zejména prostřednictvím řádného prosazování unijních předpisů v oblasti hospodářské soutěže. Komise by dle poslanců měla zvážit návrhy na oddělení vyhledávačů od ostatních komerčních služeb.

Jednotný digitální trh má potenciál dosáhnout až 260 miliard EUR ročně dodatečného zisku a zároveň posílit konkurenceschopnost EU, uvádí se v usnesení, které poslanci schválili poměrem hlasů 384 (pro): 174 (proti): 56 (zdrželo se hlasování). Text usnesení však zároveň varuje před roztříštěností trhu, nedostatkem interoperability a regionálními a demografickými rozdíly v přístupu k technologiím, se kterými se EU bude muset vyrovnat, aby potenciál jednotného trhu mohla plně využít.

Prosazování předpisů EU pro internetové vyhledávače

Parlament v usnesení vyzdvihl význam trhu s internetovým vyhledáváním při zajišťování podmínek hospodářské soutěže na jednotném digitálním trhu, Poslanci proto přivítali prohlášení Komise, že podrobněji prošetří způsoby fungování vyhledavačů a digitální trh obecně.

Usnesení vyzývá Komisi, aby zabránila jakémukoli zneužívání ze strany provozovatelů vyhledávačů při uvádění na trh propojených služeb. Zdůrazňuje také, že internetové vyhledávání by mělo být nediskriminační. Indexace, hodnocení, prezentace a klasifikace prováděné vyhledávači musí být nezaujaté a transparentní, uvedli poslanci.

Vzhledem k roli internetových vyhledávačů při komercializaci druhotného využívání získaných informací a z důvodu potřeby zajistit prosazování pravidel hospodářské soutěže EU poslanci vyzvali Komisi, aby zvážila návrhy na oddělení vyhledávačů od ostatních komerčních služeb.

Společné standardy pro cloud

Poslanci zdůraznili, že s veškerým internetovým provozem je třeba nakládat rovnocenně, bez diskriminace, omezení nebo zásahů. Parlament v této souvislosti vyzval členské státy, aby rychle pokročily a zahájily jednání s Parlamentem o telekomunikačním balíčku, jehož přijetí by vedlo ke zrušení poplatků za roaming v rámci EU, k poskytnutí větší právní jistoty, pokud jde o neutralitu sítě, a ke zlepšení ochrany spotřebitelů v rámci jednotného digitálního trhu.

Poslanci vyzvali Komisi, aby se postavila do čela úsilí o podporu mezinárodních norem a specifikací pro cloud computing, které podpoří spolehlivé, přístupné, vysoce interoperabilní, bezpečné a energeticky účinné služby respektující soukromí.

Doporučujeme