Internetový projekt Technisféra chce šířít osvětu o Průmyslu 4.0

V letošním roce spustila svůj provoz nová obsahová platforma s názvem Technisféra. Nezávislý internetový projekt si klade za cíl vytvořit pro veřejnost, média, studenty i odborníky středobod informací pro hlubší porozumění Průmyslu 4.0 a jeho celospolečenským aspektům. Technisféra přináší konkrétní ukázky a vysvětlení moderních průmyslových řešení. Dává také prostor odborníkům z různých odvětví pro sdílení jejich zkušeností a pohledů na novou éru průmyslu.Osvětový projekt Technisféra přibližuje zájemcům z řad laické i odborné veřejnosti podobu moderního průmyslu, který počtvrté prochází zásadní změnou. Jejími hlavními aspekty jsou automatizace, digitalizace a virtualizace, které spolu s umělou inteligencí, analýzou velkých objemů dat a digitálními dvojčaty patří pod hlavičku Průmyslu 4.0.

„Prostřednictvím nové obsahové platformy chceme lépe šířit povědomí a edukovat společnost o tom, co Průmysl 4.0 znamená a přináší. Techničtí odborníci z vysokých škol i podniků z různých odvětví zase mohou jako její přispěvatelé poskytnout vhled přímo do výrobních řešení chytrých továren a dále inspirovat,“ uvádí Jiří Kabelka, předseda představenstva Národního centra Průmyslu 4.0 a společnosti DEL, která se na projektu podílí.

Důležitá role vzdělávání

Jedním z úkolů projektu Technisféra je ukázat, že Průmysl 4.0 nelze zjednodušit pouze na rozšířené téma robotizace. Přináší totiž nejen inovace a větší efektivitu do průmyslových odvětví či různých sektorů služeb, ale promítá se i do vztahu k životnímu prostředí nebo do systému vzdělávání. „Školství už nyní musí reagovat nejen na požadavky, které budou v budoucnu na pracovníky kladeny, ale rovněž i na jinou podobu práce. Vznikne také celá řada nových profesí a žádané bude zejména technické vzdělání,“ dodává profesor Vladimír Mařík z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze.

Vysvětlení pojmů i souvislostí

Platforma Technisféra vysvětluje nejen samotný pojem Průmysl 4.0, ale rovněž i všechny souvislosti s ním spojené. A to i včetně efektivního využívání zdrojů a udržitelnosti, anebo právě vzdělávání. Jedním z motivů jejího spuštění je také vyvracení mýtů, které se kolem tématu Průmyslu 4.0 často objevují. Jeho vnímání je v českých firmách i mezi veřejností často zkreslené. Projekt se proto snaží vysvětlovat principy moderní éry průmyslu a její provázanost v různých odvětvích, ať už jde o výrobní procesy, logistická řešení, anebo třeba ekologii.

Redakčně upravená tisková zpráva

Doporučujeme