Investice českých strojírenských firem vloni meziročně klesly o 8 procent

Tuzemské strojírenské firmy v loňském roce investovaly za první tři čtvrtletí necelých 10,3 miliardy korun. V meziročním srovnání se jednalo o téměř miliardu méně. Podniky v tomto odvětví nejvíce investují do nových strojů, a to zhruba ze tří čtvrtin. Odborníci zároveň předpokládají kontinuální nárůst investicí do technologií Průmyslu 4.0, vliv na budoucí vývoj bude podle nich mít také ekologie a energetika.

Podle statistik ministerstva průmyslu a obchodu v loňském roce za první tři čtvrtletí klesl objem investic strojírenských firem, a to o zhruba 8 procent. Vloni společnosti v tomto odvětví investovaly do dalšího rozvoje v úhrnu téměř 10,3 miliardy korun. O rok dříve to přitom za stejné období bylo skoro 11,2 miliardy. Tuzemští experti přitom jako jeden z hlavních důvodů uvádějí nejistotu z hlediska produkce v příštích letech, která se projevuje na odkládání investic.

Ačkoliv data ministerstva průmyslu ukazují na meziroční pokles, řada strojírenských firem své investice v loňském roce navýšila. Vliv na to měly zejména rostoucí tržby firem. „Snažíme se o kontinuální investování zhruba v hodnotě zhruba padesáti procent zisku EBITDA ročně. V roce 2019 docílíme zisku EBITDA ve výši 160 milionů korun, což je v porovnání s předchozím rokem nárůst o dvacet procent. Tomuto vývoji proto v loňském roce odpovídal i objem investic, které jsme navýšili,“ řekl Jiří Prášil mladší, výkonný ředitel koncernu ZKL, který se zabývá výrobou ložisek.

Největší část investic strojírenských firem v předchozích dvou letech mířila podle statistik rezortu průmyslu zejména do nových strojů, přístrojů, zařízení či inventáře. Potvrzuje to i výkonný ředitel koncernu ZKL. „Jednalo se zejména o rozšíření kapacit pro velkorozměrová ložiska, konkrétně o realizaci nové kalící pece, částečnou rekonstrukci kalírny či novou brusku pro velkorozměrová ložiska,“ doplnil Prášil.

Podle odborníků ovlivňuje povahu investic především velikost firmy. „Obecně lze však říci, že největší částka je investována do technologií a digitalizace procesů či do modernizace výrobních technologií. U firem, které se věnují inovacím a výzkumům, je potom část investic realizována právě ve spojitosti s tímto. Jistě i investice do zaměstnanců bude pro mnohé firmy aktuální, a to vzhledem k nedostatku odborníků na trhu,“ řekl ředitel společnosti CEEC Research Michal Vacek.

Z hlediska budoucích trendů investic strojírenských firem by přitom podle něj nemělo docházet k výraznějším změnám. „Můžeme očekávat stejnou skladbu. Může se měnit pouze jejich výše, a to v souvislosti s rostoucími náklady na zaměstnance,“ řekl Vacek. Významným faktorem podle něj může být určitý pesimismus v oblasti tržeb, strojírenské firmy totiž předpokládají v tomto ohledu mírný pokles.

Rostoucí význam digitalizace

Odborníci zároveň předpokládají, že strojírenské firmy budou v budoucnu výrazně investovat i do digitalizace a dalších technologií Průmyslu 4.0. Podle ředitele Svazu strojírenské technologie Oldřicha Paclíka se tím zvýší jejich konkurenceschopnost i efektivita. „Strojírenské firmy budou investovat zejména do progresivních technologií, automatizace, robotizace a konektivity. S rozvojem rychlého internetu a internetu věcí se výrazně objemově zvýší a zrychlí tok informací mezi výrobci a uživateli strojírenských produktů,“ sdělil Paclík. Stále větší roli bude podle něj hrát také ekologie a energetika. Očekávané změny ve struktuře energetických zdrojů a zpřísňování emisních limitů ovlivní chování spotřebitelů, a tedy i investice do jednotlivých průmyslových odvětví.

Podle studie společnosti CEEC Research, která se zabývala českým strojírenským průmyslem, zaváděly technologie Průmyslu 4.0 před třemi roky pouze tři firmy z deseti. Dokument zároveň predikoval, že během následujících pěti let tak ovšem učiní 56 procent dotázaných. „Dle trendů dnešní doby můžeme předpokládat, že investice firem v tomto ohledu se neustále zvětšují,“ doplnil Michal Vacek.

Podle Prášila nesmí strojírenské firmy z hlediska digitalizace a automatizace zapomínat ani na administrativu. „Soustředili jsme se proto loni na automatizaci procesů v tomto sektoru pomocí pevně nastavených workflow. Ve výrobě pak investujeme do monitoringu strojů k přesnému určení celkové efektivity zařízení. Díky tomu budeme schopni sbírat informace přímo ze strojů a budeme vědět, zda pracuje, s jakým výkonem nebo zda pracovník dodržuje technologický postup,“ uzavřel výkonný ředitel ZKL.

Redakčně upravená zpráva LESENSKY.CZ s.r.o

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme