Investice do pronájmu průmyslových prostor v ČR klesají. Nájemné ale roste

Podle společnosti Savills investice do průmyslových aktiv v Evropě nadále odrážejí silnou aktivitu nájemců v tomto odvětví. Objem evropských investic do průmyslových nemovitostí dosáhl za první tři čtvrtletí roku 2022 celkem 42 miliard eur, což představuje meziroční nárůst o dvě procenta a padesátiprocentní zvýšení oproti pětiletému průměru.

V České republice však byly kvůli nedostatku příležitostí na trhu objemy průmyslových investic za prvních devět měsíců tohoto roku 13 % pod pětiletým průměrem.

Velká poptávka zůstává po skladovacích prostorách (Ilustrační fotografie).

Naopak třeba objemy investic v Portugalsku (595 %), Belgii (124 %) a Itálii (93 %) překonaly své pětileté průměry s nejvýraznějším rozdílem.

Francie (+117 %) a Španělsko (+76 %) zaznamenaly ve třetím čtvrtletí silný meziroční růst, zatímco v regionu střední a východní Evropy se dynamika zpomalila a v České republice i v Maďarsku nebyla v tomto čtvrtletí uzavřena v tomto segmentu žádná transakce. K poklesu investičních objemů došlo také v Rumunsku (-69 %), Nizozemsku (-66 %) a ve Spojeném království (-46 %).

Po letech levných peněz situaci změnily rostoucí úrokové sazby

Andrew Blennerhassett, z oddělení evropského průzkumu trhu spol. Savills k tomu říká: „Po téměř deseti letech levného kapitálu zvýšily rostoucí úrokové sazby náklady na financování a sektor komerčních nemovitostí se musí těmto rostoucím nákladům přizpůsobit. Ve třetím čtvrtletí letošního roku jsme začali pozorovat dopady těchto změn, snížil se počet nabízených aktiv i počet zájemců o koupi.“

Společnost Savills zaznamenala, že rozpětí mezi výnosy z nejlepších nemovitostí a těch druhořadých se nyní zvyšuje, protože klesá počet kupujících, kteří jsou ochotni splnit očekávání prodávajícího u prvotřídních nemovitostí. Tržní ceny se roztříštily a vzhledem k dřívějším rekordně vysokým hodnotám nemovitostí evidovaných ve Velké Británii a Německu, došlo k nejvýraznějšímu poklesu cen právě na těchto trzích. Ostatní trhy, jako je Španělsko a Itálie, zaznamenaly menší poklesy hodnoty, ale celkové trendy byly na celém kontinentu konzistentní.

Poptávku firem po prostorách tlumí vysoké náklady na energie a pracovní sílu (Ilustrační fotografie).

Negativně se projevily i rostoucí náklady na energie

Někteří nájemci průmyslových nemovitostí již pociťují ekonomické otřesy způsobené rostoucími náklady na energie a pracovní sílu a nižší poptávku v důsledku zpomalení spotřebitelských výdajů ve 3. čtvrtletí, přičemž společnost Savills zaznamenala celkovou nájemní aktivitu na úrovni 7,6 mil. m2, což představuje pokles o 24 % v porovnání s předchozím čtvrtletím a o 16 % meziročně.

Andrew Blennerhassett vysvětluje: „Ačkoli se projevují známky zpomalení nájemní aktivity, historicky nízké objemy dostupných prostor pravděpodobně v krátkodobém horizontu nadále podpoří růst nájemného. V posledním roce byl navíc patrný dramatický posun směrem k nearshoringu a mnoho nájemců se stále snaží zabezpečit své dodavatelské řetězce přesunem výroby a vytvářením zásob.“

Dopravci se snaží zkrátit dojezdovou vzdálenost z logistických center

Co se výhledu týče, Jana Čožíková z oddělení pronájmu průmyslových nemovitostí společnosti Savills ČR a SR komentuje: „V celé Evropě došlo k nárůstu nájemného mezi 3. a 4. čtvrtletím o 10,7 %. Bohužel ani zpomalení aktivity nájemců nebo nárůst počtu nájemců, kteří vracejí své prostory v důsledku silnějšího poklesu poptávky než očekávali, nepovede ke korekci nájemného. Dlouhodobě nízká dostupnost prostor podporuje jeho růst. Zejména logistické společnosti, kde náklady na dopravu tvoří momentálně podstatně vyšší podíl provozních nákladů než samotné nájemné, se snaží zkrátit průměrnou dojezdovou vzdálenost a po skladech v prvotřídních lokalitách zůstává poptávka nadále vysoká.“

Lenka Pechová, z oddělení průzkumu trhu společnosti Savills ČR a SR, dodává: „Vzhledem k tomu, že se nájemné v průmyslových prostorách v posledních měsících, ba dokonce týdnech, dále výrazně zvyšovalo, podívali jsme se, jaké jsou sazby za moderní skladové prostory v hlavních městech střední a východní Evropy v prosinci 2022. Zvážíme-li standardní moderní sklad o rozloze 5 000 m2 s kancelářemi a zázemím, a připočteme-li servisní poplatky, má Praha zdaleka nejvyšší celkové náklady na pronájem takové jednotky a navíc zde téměř žádné takové plochy k okamžitému nastěhování nejsou.“

Tisková zpráva společnosti Savills

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Analýzy a statistiky

Doporučujeme