Investice do rozvoje bulharských železnic

Ministr dopravy a spojů R. Željazkov oznámil v parlamentu, že vláda počítá do roku 2030 s investicemi do rozvoje železniční dopravy z evropských fondů ve výši 2 miliard BGN (1,02 mld. EUR).

Prostředky budou využity na budování a modernizaci železniční infrastruktury a prioritou do roku 2030 bude dokončení koridoru od bulharsko-srbské hranice k Burgasu a bulharsko-turecké hranici, jakož i výstavba ve směru Karnobat-Sindel a Sofie-hranice se Severní Makedonií.  Posledně jmenovaná trasa se již modernizuje – Národní podnik železniční infrastruktura vyhlásil tendr na modernizaci úseku Pernik-Radomir za 321 mil. BGN s DPH.

Ministr dopravy a spojů R. Željazkov oznámil v parlamentu, že vláda počítá do roku 2030 s investicemi do rozvoje železniční dopravy z evropských fondů ve výši 2 miliard BGN (1,02 mld. EUR). Z příslušného operačního programu by mělo Bulharsko využít 1,46 mld. BGN, přičemž přes 1,1 mld. BGN by mělo směřovat do modernizace a budování železniční infrastruktury.

Dalších 808 mil. BGN očekává vláda z Mechanismu propojení Evropy, avšak přesná částka doposud nebyla stanovena. Prioritou modernizačního programu do roku 2030 bude dokončení koridoru od bulharsko-srbské hranice k Burgasu a bulharsko-turecké hranici, jakož i výstavba ve směru Karnobat-Sindel a Sofie-hranice se Severní Makedonií.

Národní podnik železniční infrastruktura již vyhlásil tendr na modernizaci úseku Pernik-Radomir za 321 mil. BGN s DPH, který tvoří součást zmiňovaného spojení hlavního města s hranicí se Severní Makedonií. Konečný termín pro předložení nabídek je 12. března 2021. Tendr je rozdělen do dvou částí – železniční trať a trolejové vedení, jež zahrnuje i dva dvousměrné tunely a 8 mostů, zatímco druhá zakázka se týká signalizace a telekomunikace v hodnotě přes 31 mil. BGN. Termín dokončení byl stanoven v prvním případě na 42 měsíců, ve druhém na 44.

Dalším čerstvě vyhlášeným projektem je modernizace železniční trati Vidin-Sofia v úseku I: Vidin-Medkovec, jehož součástí bude výstavba nového trolejového vedení, železniční trati, železničního zařízení i nových nádraží.

Veřejné zakázky na výše uvedené modernizační projekty vyhlašuje již zmíněný Národní podnik železniční infrastruktura a více podrobností je možno najít na webu Národní železnice.

Vzhledem k dobrým referencím i hojné účasti českých firem v zakázkách pro železniční dopravu v Bulharsku v minulosti i současnosti představuje tento ambiciózní investiční program zajímavou příležitost.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Sofii (Bulharsko). Autor: Ing. Petr Vávra, zástupce velvyslance.

• Teritorium: Bulharsko | Evropa | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Doprava, logistika | Investice

Doporučujeme