Investice do strategických projektů v Severní Makedonii

Severní Makedonie zveřejnila výzvu pro získání statusu „strategického investora“, která přináší specifické daňové úlevy a subvence při podnikání v Severní Makedonii. Příležitosti mohou využít i české firmy.

Podrobnosti jsou uvedeny v angličtině na webu severomakedonského ministerstva. Přihlášky je možné podávat do konce ledna 2021. Cílem je vytvořit v Severní Makedonii podmínky pro uskutečnění strategických investic, které přispějí k ekonomickému růstu, zvýšení zaměstnanosti a zavádění nových technologií a inovací.

Investiční projekty jsou zaměřený na oblasti např. energie a infrastruktura; doprava a telekomunikace; cestovní ruch; zpracovatelský průmysl; zemědělství, lesnictví a vodní hospodářství; potravinářský průmysl; zdravotní péče; průmyslové a technologické parky; odpadní vody a nakládání s odpady; IT zóny; sport; věda a vzdělávání.

• Teritorium: Severní Makedonie
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Investice

Doporučujeme