Investiční plán pro rok 2021 na zmírnění hospodářské krize v Guatemale

Dne 22. října 2020 byl Národní radě pro podporu vývozu představen plán ekonomické reaktivace, který by podle prezidenta Guatemaly Alejandra Giammatteiho mohl vést k ekonomickému růstu a transformaci země díky středně dlouhým a dlouhodobým projektům.

Plán počítá i s účastí soukromého sektoru, který má za úkol vygenerovat nová pracovní místa v mnoha odvětvích. Pro rok 2021 Guatemala usiluje o ekonomický růst o 4 %, a v následujících letech až o 6 %, což s sebou nese nutnost provádět strategické investice v zemi.

Plán prezidenta Alejandra Giammatteiho přeložený Národní radě pro podporu vývozu počítá s více než 50 investičními příležitostmi, a je rozdělen do tří strategických pilířů zaměřujících se na různá odvětví ekonomiky:

  • I. obnova a vytváření pracovních míst,
  • II. přilákání strategických investic a
  • III. podpora spotřeby národního zboží na národní, regionální a světové úrovni.

Právě druhý pilíř je skvělou příležitostí pro české firmy. Program počítá s udržitelným ekonomickým oživením ve střednědobém horizontu a zejména má za cíl podporovat rozvoj infrastrukturních projektů v oblasti logistiky, energetiky, v bytových projektech či veřejných službách.

V jižním regionu země se investiční plán zaměří na konkurenceschopnost prostřednictvím stavby nákladního letiště v přístavu San José, expanzí přístavu Quetzal, stavby dálnice podél východního pobřeží a další z města Escuintla do přístavu Quetzal. Mezi další ekonomické příležitosti patří projekty na reaktivaci nákladní železniční dopravy v zemi, která má za cíl propojit Mexiko a Salvador prostřednictvím železnice vedoucí po jižním pobřeží země. Dále je v plánu výstavba rozvodny San José II v přístavu San José pro zajištění dodávky elektřiny pro velké podniky.

I centrální oblast země bude nabízet investiční příležitosti zejména v oblasti infrastruktury. Konkrétně se jedná o rozšíření letiště La Aurora v hlavním městě Guatemala City, dostavění regionálního dálničního okruhu C-50, výstavba metra Riel také v hlavním městě, či oprava mostů Las Vacas a El Frutal. Kromě toho se podpoří další drobnější projekty zaměřené na rozšiřování obytných jednotek a městské dopravy v Guatemala City.

V jihozápadní části země existuje příležitost do zapojení výstavby intermodálního přístavu Tecún Umám II na jižní hranici s Mexikem za účelem zrychlení a zkvalitnění lodního spojení či zvětšení přístavu a zóny volného obchodu v Champerico v regionu Retalhuleu. Také se nabízí mnoho příležitostí v oblasti energetiky, konkrétně prostřednictvím výstavby elektrické rozvodny Melendrez.

V oblasti atlantického pobřeží je naplánováno rozšíření přístavní hráze v přístavu Santo Tomás de Castilla a rozšíření současné kapacity dálnice CA-09 North. Součástí plánu je také vybudování řady dálnic v regionu za účelem podpoření cestovního ruchu.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Mexico City (Mexiko). Autorka: Kateřina Janíková, asistentka ekonomického úseku.

• Teritorium: Amerika | Guatemala | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Investice

Doporučujeme