Investiční příležitosti v Čerkaské oblasti na Ukrajině

Čerkaská oblast ležící v srdci Ukrajiny představuje jeden z nejvíce perspektivních regionů země. Tato oblast disponuje rozvinutou průmyslovou základnou, úrodnou zemědělskou půdou, vysoce kvalifikovanou pracovní sílou a rozvinutým systémem vzdělávání.Nachází na břehu největší řeky Dnipro a na křižovatce mezinárodních leteckých, dopravních a automobilových koridorů a velkých železničních uzlů.

Veškeré informace o možnostech investic, které Čerkaská oblast nabízí, naleznete v brožuře o investičních příležitostech.

• Teritorium: Evropa | Ukrajina | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme