Investiční příležitosti v postcovidové době v Chorvatsku

Na největší letošní investiční konferenci Zagreb 2021 Invest, která se konala v Záhřebu dne 10. září 2021, byly potenciálním zahraničním investorům prezentovány zajímavé investiční příležitosti v různých sektorech.

Diskutovalo se o příležitostech v energetice, informačních technologiích, zpracovatelském průmyslu, zemědělství a potravinářství, dopravě a logistice, zdravotnictví a v cestovním ruchu. Jedná se o oblasti, ve kterých mohou mnohé nabídnout i čeští partneři, kteří o investice v Chorvatsku projevují zájem.

Chorvatská vláda podporuje příliv nových zahraničních investic, na investiční podporu se zaměřuje především po některých kompetenčních změnách, které v Chorvatsku v oblasti lákání zahraničních investorů v nedávné době proběhly (role Ministerstva hospodářství a udržitelného rozvoje Chorvatska).

Od roku 1993 Chorvatsko získalo přímé zahraniční investice v hodnotě 33 mld. €. Mezi největší investory patří Rakousko, Nizozemsko, Lucembursko, Německo, Itálie, Maďarsko, Slovinsko, Velká Británie a Francie. Nejvíce investic směřovalo do finančních služeb (25 %), výroby, obchodu, nemovitostí, informačních a komunikačních technologií (8 %) a cestovního ruchu (5 %).

Co se týká investic z ČR, ty nyní představují několik milionů euro. Mezi největší patří investice společnosti GEEN Holding, a. s. do tří chorvatských elektráren – biospaloven dřevní štěpky (120 mil. €). Investorská a developerská společnost JTH Group, a. s. nedávno otevřela ve městě Opatija pětihvězdičkové rekreační středisko Hilton Rijeka Costabella Beach Resort & Spa (investice ve výši 80 mil. €).

Sazka Group koupila jednu z největších chorvatských sázkových kanceláří Super Sport a společnost Kofola, a. s. převzala od chorvatské Podravky výrobce minerální vody Studenac. Společnost Signum Group investovala 25 mil. € do výstavby jednoho z největších chorvatských akvaparků Aquacolors u města Poreč.

Chorvaté se hodlají zaměřovat i na podporu investic do vědy, výzkumu a inovací a zelené ekonomiky obecně. Chorvatsko se v posledních letech potýká s úbytkem počtu obyvatel, což má následně negativní vliv i na ekonomický rozvoj země. Podle posledních statistik se počet obyvatel snížil na úroveň těsně pod hranicí 4 mil. obyvatel s tím, že stejný počet Chorvatů však žije i v zahraničí. Země velmi aktivně usiluje o zavedení společném měny euro a o vstup do Schengenského prostoru.

Chorvaté si uvědomují, že Chorvatsko je atraktivní, přívětivá země, která nabízí mnohé přírodní zdroje a hlavně vzdělanou a kompetitivní pracovní sílu. I když je cestovní ruch pro chorvatskou ekonomiku mimořádně důležitý (představuje 20 % hrubého domácího produktu země), snaží se kromě tradičních investic do sektoru turizmu, podporovat i další a nová odvětví. Stále se však potýká s poměrně velkou byrokracií, často i s korupcí, mnoho rozhodnutí trvá velmi dlouhou dobu. To vše by chtěli Chorvaté změnit a vytvořit nový, lepší image a branding země.

Chorvatsko má zájem o spolupráci se seriózními a čestnými investory, nabízí dobré podmínky a mnohé investiční pobídky (vytváření nových pracovních míst, daňové úlevy po dobu deseti let). Na konferenci byl představen katalog Invest Croatia, kde jsou zmíněny příležitosti ve výše zmíněných a také dalších oblastech a sektorech, a to ve všech územních částech Chorvatska (20 krajů).

Potenciální zájemci o investiční příležitosti v Chorvatsku se mohou pro více informací obrátit na ekonomický úsek Velvyslanectví ČR v Záhřebu, e-mail commerce_zagreb@mzv.cz nebo přímo na Ministerstvo hospodářství a udržitelného rozvoje Chorvatska, které se lákání zahraničních investorů do Chorvatska nyní primárně v chorvatském ústředí věnuje. Čeští potenciální zájemci o investice v Chorvatsku mohou kontaktovat i Velvyslanectví Chorvatska v Praze (zastupitelské úřady Chorvatska se věnují přímým zahraničním investicím v zahraničí).

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Záhřebu (Chorvatsko). Autor: Josef Dvořáček, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Evropa | Chorvatsko | Zahraničí

Doporučujeme