Investiční příležitosti v rumunském městě Caracal

Pro české investory se nabízejí zajímavé možnosti a příležitosti ve městě Cracal v župě Olt. Značný potenciál představuje především zemědělský segment, ale je zde i příležitost zainvestovat do zpracovatelského průmyslu v industriálním parku, kde již působí řada nadnárodních firem.

Město Caracal se nachází v župě Olt, která se rozprostírá v jižní části Rumunska. Konkrétně město Caracal leží strategicky blízko Dunaje, resp. přístavu Corabia a je dobře dostupné po pozemních komunikacích, resp. Z regionálního letiště ve městě Craiova. Město Caracal je také zajímavé svou římskou historií a je velmi významným regionálním centrem s vynikajícím pedagogickým zázemím v podobě výzkumného zemědělského institutu.

Představitelé města Caracal prezentovali potenciál i logistickou připravenost 5,26 ha parku pro lehký průmysl, jako např. textilní, ale působí zde i výrobci železničních vagónů Astra Rail Industry, je zde prostor pro skladovací haly, zpracovatelské provozovny potravin apod. Ve městě působí i významná plynárenská skupina Ade, která má zájem o technickou spolupráci.

Velmi perspektivní se jeví zemědělství – management významného zemědělského zpracovatelského podniku Hortifruct má zájem o dodávku významného množství mraženého hrachu. V případě zájmu o bližší informace k jednotlivým obchodním příležitostem je možné kontaktovat ekonomický úsek Velvyslanectví v Bukurešti.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bukurešti (Rumunsko). Autor: Rudolf Opatřil, ekonomický rada.

• Teritorium: Maďarsko
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme