Investiční příležitosti v Rumunsku

Programu Romanian Investment Zoom společně se zástupci městských případně župních institucí identifikuje možnosti bilaterální spolupráce a obchodních vztahů v sektorech zemědělství, průmyslu a cestovním ruchu.

V Rumunsku mají o české investice resp. obchodní vazby zájem, české výrobky jsou zde známé a oceňované. Z českého pohledu by neměla být opomíjena župa Arges Jde o strategickou lokaci, blízko zásadního rumunského automotive průmyslu, snadno dosažitelnou z Bukurešti. Lokalita nabízí širokou paletu i v rámci dalších důležitých sektorů, např. v turismu.

Z tohoto úhlu pohledu je zajímavou lokalitou město Valea Iasului. Prioritou samosprávy je rozvoj cestovního ruchu prostřednictvím investic do ubytovacích kapacit, rekreačních aktivit, pohostinských služeb, aquaparku apod. Nicméně jsou připraveni podpořit i rozvoj zemědělství, které používá specifické techniky a zavádí moderní systémy přizpůsobené měnícím se klimatickým podmínkám. Rumunsko obdrží obří evropskou finanční podporu v rámci Národního plánu oživení a odolnosti právě na ekologicky zaměřené zemědělské programy.

Pozemky, které patří radnici a jsou k dispozici pro investice, jsou členěné pro výstavbu malých hal 8000 m2 resp. 6000 m2; pro moderní zemědělství – 10 ha; a na investiční projekt aquaparku – 3 ha. Městská samospráva v oblasti parku realizuje inženýrské sítě (vodovod a kanalizace, plyn).

Podobným příkladem je i municipalita Liesti v župě Galati s potenciálem investice do hospodářského parku. Lokalita se specializuje na zemědělské komodity a s tím souvisejícími možnostmi. V prostoru parku funguje již nyní masokombinát, továrna na zpracování mléka a chladírenský sklad zeleniny. Liesti má strategickou polohu blízko hranic s Ukrajinou a Moldavskou republikou.

Městský úřad je připraven zapojit se do podpory rozvoje místního podnikatelského prostředí rozvojem potřebné veřejné infrastruktury.

Jiným příkladem příležitostí pro české zájemce o spolupráci je oblast župy Teleorman. Župa je známá svou úrodnou půdou, možnostmi zemědělského podnikání, a nachází se v jižní části země uprostřed rumunské nížiny, má rozlohu 5 790 km², což představuje 2,4 % rozlohy země, a žije v ní 453 000 obyvatel.

V posledních letech se na úrovni župy zintenzivnil zájem o využití potenciálu přeshraniční spolupráce s Bulharskem. Významným úspěchem bylo otevření hraničního přechodu s trajektem přes Dunaj v Turnu Magurele. Jednou z velkých výhod župy je tak skutečnost, že zkracuje silniční vzdálenost mezi Balkánským poloostrovem a střední Evropou o přibližně 300 km.

Zdejším klíčovým poptávaným průmyslovým oborem jsou investice do zpracování, rafinace a průmyslové výroby olejů z místních zemědělských plodin.

V případě zájmu o bližší informace k jednotlivým obchodním příležitostem kontaktujte ekonomický úsek zastupitelského úřadu v Bukurešti .

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bukurešti (Rumunsko). Autor: Rudolf Opatřil, ekonomický rada.

• Teritorium: Evropa | Rumunsko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Investice

Doporučujeme