Inženýrská společnost Provod: Projekty šité na míru

Z malé projekční a inženýrské firmy z Ústí na Labem se stal během dvou desetiletí významný hráč na trhu. Prosadila se také na Balkáně a v Rusku.

I v sychravém podzimním odpoledni potkáváme u stánků na historickém jarmarku v Terezíně desítky lidí. Hradby a kasematy zdejší pevnosti zaplňují první říjnovou sobotu 2019 vojáci rakouské armády, proti kterým stojí útočníci s pruskou standartou Pro gloria et patria.

Čekání na rekonstrukci bitvy u Svídnice a slavnostní ohňostroj zpestřují návštěvníkům ukázky katovského řemesla či historického šermu. Stovky „účastníků“ bojů Sedmileté války z celé Evropy se sem ostatně sjížděli každoročně.

Čistička odpadních vod

Letos poprvé se doprovodné akce tradičních Josefínských slavnosti neuskutečnily a celý průběh mohli lidé sledovat pouze na internetu. Podle Jana Komárka z nedalekých Litoměřic je to škoda. „Josefínské slavnosti jsou jedinou akcí v kraji, kterou jsme si s rodinou nikdy nenechali ujít. Byli jsme tu už čtyřikrát. Pokaždé to bylo trochu jiné, ale pokaždé úžasný zážitek,“ říká otec osmileté dcery a dvanáctiletého syna.  

Provod mecenášem

Velkolepá podívaná – mimochodem největší evropská akce připomínající prusko-rakouský konflikt – se samozřejmě neobejde bez sponzorů. Kromě velkých společností byla delší dobu mecenášem i Provod Inženýrská společnost, s.r.o. Její zapojení má logiku, menší stavební a projektová firma z Ústí nad Labem se významně podílela na obnově města Terezín.

Ačkoli jde o malou firmu s pouhými 43 zaměstnanci, má za sebou v Česku i další významné projekty jako budování infrastruktury letiště Václava Havla v Praze či Městského stadionu v Ústí nad Labem. Může se pochlubit dostavbou kanalizace v brněnských Bohunicích a vylepšením čistíren odpadních vod například v Táboře, Benešově nebo Lysé nad Labem.

Firma vznikla v roce 1997 a její služby už využily stovky spokojených zákazníků v České republice i v zahraničí. V oboru dnes patří ke špičce.

Provod

Začátky ovšem nebyly jednoduché. „Vznikli jsme v roce 1997, kdy jsme začali získávat první zakázky v Ústeckém kraji. V roce 1999 jsme rozšířili činnost na území dalších krajů a od roku 2002 už působíme na území celé ČR. Významné bylo založení našich poboček v Srbsku a v Chorvatsku o rok dříve. A v roce 2016 jsme se stali znaleckým Ústavem v oblastí stavebnictví,“ připomíná důležité milníky jednatel společnosti Petr Plichta.

Co podle něj znamená zápis do seznamu znaleckých ústavů pro obor ekonomika a stavebnictví v praxi? „Především zkvalitňování poskytovaných služeb na základě zkušeností nabytých při zpracovávání posudků a samozřejmě rozšíření činnosti o oblast znalectví,“ doplňuje.

To vše se neobejde bez týmu odborníků, který musí být podle jednatele „pevný a soudržný“. Ten ostatně považuje Plichta za největší konkurenční výhodu firmy.

Sám se narodil ve stavařské rodině, na ČVUT vystudoval obor vodní stavby a vodní hospodářství, na který se ústecká firma zaměřuje především. „Mojí osobní motivací bylo od počátku uplatnění v oboru, ovšem s ohledem na spokojenost zákazníku a klientů,“ dodává.

Inženýrská činnost od A do Z

Cesta ke spokojenosti zákazníků vede přes širokou škálu nabízených služeb, ale především jejich kvalitu. „Nabízíme kompletní projekční a poradenské práce s cílem „ufinancováni stavebních investic“, tedy návrhy optimálního technického řešení za odpovídajících investičních a provozních nákladů,“ prozrazuje jednatel.

Klienti se na firmu mohou obrátit například, pokud chtějí pomoci s vydáním „rozhodnutí o umístění stavby“ či se stavebním povolením. Projektovou dokumentaci projednají odborníci se zástupci státní správy. Pokud máte zájem, vypracují pro vás návrh na zahájení územního a stavebního řízení.

Spolupráce při výběrovém řízení na zhotovitele stavby, vypracování podkladů pro jeho vypsání, zpracování kontrolního rozpočtu, vyhodnocení nabídek, spolupráce při uzavírání smluv, ale i samotná realizace stavby a příprava kolaudačního řízení. To jsou v kostce další služby společnosti v rámci inženýrské činnosti.

Provod

Firma Provod ale nabízí klientům i projektování v investiční výstavbě. „Zabýváme se nejen návrhy nových staveb, ale i návrhy na rekonstrukce existujících děl. Obory naší projekční působnosti jsou vodní hospodářství, pozemní stavitelství a dopravní stavitelství,” uvádějí webové stránky společnosti.

Ke všemu se přidává zmíněné poradenství v oblasti vodního hospodářství či ekonomické poradenství. Klienti se dozvědí, jak optimalizovat financování projektů, případně jak zpracovat žádost o státní a evropskou podporu na financování investičních celků. Zástupci firmy Provod jim mohou vypracovat odborné posudky související s dopady na životní prostředí, případně ocenit nemovitosti a pozemky.

Mezi zaměstnanci firmy jsou v současnosti čtyři soudní znalci a šest autorizovaných inženýrů. Většinu podniků v oboru nicméně stále trápí nedostatek kvalifikované pracovní síly, což připouští i Petr Plichta: „Kvalifikovanou pracovní sílu je samozřejmě velmi obtížné najít, a to především v Ústeckém Kraji, výrazně se proto zaměřujeme na spolupráci se studenty a pak jim nabízíme zaměstnání.“

V souvislosti s epidemií covid-19 vedení ústecké firmy zaměstnance nepropouštělo, je ale opatrnější, pokud jde o investice do budoucna. „Nyní chceme především rozvíjet odbornou úroveň zaměstnanců, a to s ohledem na připravované změny ve stavebním prostředí,“ doplňuje jednatel.

Šance pro Čechy na Balkáně

Společnost Provod je aktivní nejen v ČR, ale i v zahraničí. Pobočky má aktuálně v Chorvatsku, Srbsku a Rusku a plánuje další expanzi

Balkánské státy v současnosti masivně investují do rozvoje vodovodů a kanalizací i čističek odpadních vod. Je to šance i pro tuzemské projektové a stavební firmy?

„Stav vodohospodářské infrastruktury na území západního Balkánu je velkou příležitostí a výzvou pro české projekční, technologické a stavební firmy. My jsme se svým působením velmi spokojení především na území Chorvatska a Srbska, kde jsme dosud realizovali přibližně tři desítky projektů. Připomněl bych například obnovu vodohospodářské infrastruktury měst Záhřeb, Karlovac, Sisak, Bor nebo Ćuprija,“ shrnuje prokurista firmy Jovan Mitrović.

Pro podporu při obchodech v zemích bývalé Jugoslávie firma využívá agenturu na podporu obchodu CzechTrade, která má v regionu tři kanceláře.

„Za posledních zhruba sedm let, co podnikáme v balkánském regionu, jsme služeb CzechTrade pravidelně využívali, a to především v prvních fázích našeho působení v Srbsku a Chorvatsku. Často jsme se účastnili veletrhů a seminářů organizovaných agenturou,“ říká Mitrović s tím, že se zástupci firmy pravidelně setkávají s řediteli kanceláří CzechTrade v Záhřebu, Podgorici a Bělehradě.

Firma má v plánu také rozšiřování projekčního týmu dvou základních branch offices  v Chorvatsku a Srbsku a chce využít prudký rozvoj v oblasti ekologických staveb. Hodlá zároveň posílit stávající střediska o kvalitní místní projektanty a odborníky.

Firma Provod v kostce

Společnost Provod byla založena v roce 1997 jako projekční a poradenská firma v oblasti pozemního stavitelství a vodního hospodářství. Zaměřuje se na problematiku vodovodů a kanalizací a na průmyslové, zemědělské či vodní stavby. V současnosti má 43 zaměstnanců – z toho šest autorizovaných inženýrů a čtyři soudní znalce v oblasti stavebnictví. V Česku má šest projekčních středisek. V zahraničí provozuje pobočky v Chorvatsku, Srbsku a Rusku. Jednatelem společnosti je podnikatel Petr Plichta.

Viz též předchozí článek „Čističky a vodovody s českým rukopisem uspěly na Balkáně

Jakub Procházka

• Teritorium: Česká republika | Ústecký kraj
• Oblasti podnikání: Stavebnictví a stavební materiály

Doporučujeme