Inženýrská společnost ze Spojených států zvýší energetickou bezpečnost na Ukrajině

Tetra Tech poskytne technické služby na podporu investic do soukromého sektoru energetiky, na zvýšení výroby energie z obnovitelných zdrojů (OZE) a na zajištění spolehlivé a cenově dostupné energie pro všechny obyvatele země.
Společnost bude zejména vyvíjet modely energetického trhu pro vytváření konkurenčního prostředí, posuzovat a finalizovat předběžné studie proveditelnosti projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie, rozvíjet mechanismy finančních pobídek na podporu soukromých investic do obnovitelných zdrojů energie.
Pětiletý program USAID je zaměřený na zlepšení energetické bezpečnosti Ukrajiny prostřednictvím programu vytváření konkurenčních trhů s energií, zlepšení regulačního a právního rámce v energetickém sektoru a zajištění nepřerušovaných dodávek elektrické energie.


  • Země: UA – Ukrajina
  • Datum zveřejnění: 25.07.2018

Zdroj: www.nv.ua   
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Kyjevě.

Souborové přílohy

• Teritorium: Evropa | Ukrajina | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme