Irák je velkou investiční příležitostí

Devátého února podepsal ministr zahraničí Lubomír Zaorálek se svým iráckým protějškem Ibráhímem Džaafarím dvě memoranda o spolupráci. Podle prvního z nich se v Česku budou školit iráčtí diplomaté a druhé počítá s prohloubením spolupráce obou ministerstev. ČR podporuje Irák v boji proti Islámskému státu a vytváří podmínky pro české podnikatele, kteří zemi pomáhají s obnovou infrastruktury. Právě porážka Islámského státu je klíčová pro další spolupráci v oblasti rozvoje země, ať už v oblasti zmíněné infrastruktury, nebo při rekonstrukci rafinérií. Na konkrétní příležitosti jsme se zeptali iráckého velvyslance v České republice Walida Hameda Shiltagha.

Co je kromě porážky IS (Daeš) pro Irák nyní největší prioritou?
Kromě vojenské a logistické podpory poskytované ze strany států světa v rámci Mezinárodní koalice proti teroristické organizaci (Daeš), nebo na úrovni dvoustranných vztahů mezi Irákem a různými zeměmi (včetně České republiky, která pomáhá s výcvikem našich vojenských pilotů a policistů a také vyslala do Iráku lékařský tým) je to obnova osvobozených oblastí tak, aby mohly v co nejkratší době přijímat navrátilce do svých domovů. Musíme lidem umět zajistit základní životní potřeby, jako jsou bydlení, voda, elektřina, veřejná bezpečnost a stabilita, a pak také obnovit poškozenou infrastrukturu.

V obou případech může Česká republika významně pomáhat a zároveň se zde mohou naskytnout pro český soukromý sektor slibné příležitosti. Česká humanitární pomoc Iráku pomáhá při obnově stability v osvobozených oblastech a tím i urychluje návrat vysídlených osob. Přesně tuto možnost a další perspektivu spolupráce potvrdily obě strany během dvoudenních intenzivních jednání šéfa irácké diplomacie Ibrahima AL-Jaafariho v Praze s jeho českým protějškem Lubomírem Zaorálkem, s předsedou vlády Bohuslavem Sobotkou, předsedou Senátu Milanem Štěchem a ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem.

„V investicích a zakládání společných podniků v Iráku vidím jednu z lukrativních příležitostí pro spolupráci v blízké budoucnosti.“

V jakých oblastech se otvírá cesta ke spolupráci pro české podnikatele?
Naše země je velmi bohatá a její zdroje se zdaleka neomezují pouze na ropu a zemní plyn. Díky Eufratu a Tigridu je to země enormního zemědělského potenciálu, s množstvím nerostných surovin, strategickým umístěním a lidskými zdroji. Irák navíc nezapomene na ty, kteří ho podporovali v těžkých zkouškách, což jistě platí i o ČR. Takže vidíme v investicích a zakládání společných podniků v Iráku jednu z lukrativních příležitostí pro spolupráci v blízké budoucnosti. Naše vláda razí strategii přilákání zahraničního kapitálu.

Samozřejmě že bezpečnost a stabilita jsou předpokladem a zdůrazňuji, že jižní a střední Irák stejně jako irácký Kurdistán jsou oblasti bezpečné a stabilní. Máme irácké zákony, které zaručují zahraničním investorům mnoho pobídek. Nejdůležitější oblasti pro české dodávky popř. investice jsou ropné rafi nérie a petrochemický průmysl, vnitřní a vnější doprava a montážní závody jako první krok na cestě k vybudování vlastních výrobních kapacit. Potřebujeme také zmodernizovat zemědělství, zejména mechanizaci a systémy zavlažování, stavebnictví, zdravotnictví (rekonstrukce nemocnic a dodávky zdravotnického zařízení). A nesmíme zapomenout na obnovu historických památek a rozvoj cestovního ruchu.Foto ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka a jeho iráckého protějšku Ibráhíma Džaafarího

O jaké odborníky má Irák největší zájem ze strany ČR, kromě diplomatů?
Bývalé Československo mělo dlouhou tradici ve vzdělávání iráckých studentů na univerzitách a vysokých školách, odkud vyšly v průběhu desetiletí stovky odborníků. Mnozí se vrátili do Iráku, aby mu sloužili díky znalostem a vědomostem získaným v Česku. Mnohé také stále pojí s ČR zvlášť přátelské vztahy a jsou to vlastně spolutvůrci dobrého obrazu vaší země v Iráku. Jiní neměli možnost návratu, ať už kvůli svému odmítavému postoji vůči bývalému diktátorskému režimu, nebo Irák opustili ve snaze uniknout jeho pronásledování nebo válečným hrůzám.

Náš ministr s ministrem Zaorálkem v Praze podepsali memorandum o spolupráci s českou Diplomatickou akademií a kromě toho se ČR v Iráku podílí na výcviku vojenských expertů a policistů. To koresponduje s prioritou boje Iráku s terorismem a s tím logicky souvisí důraz i na další obory. Například školení lékařského a ošetřovatelského personálu pro polní zdravotní zařízení, ošetřování vážných zranění a post-chirurgickou léčbu, odborníků na protézy a rehabilitační terapii zvlášť pro osoby se zdravotním postižením v důsledku válečných zranění nebo výbuchů nastražených systémů a min. V civilním sektoru se zajímáme o všechny obory spjaté s obnovou oblastí osvobozených od teroristů a zajištěním návratu do vysídlených oblastí.

Potřebujeme odborníky v oblasti energie, vody, kanalizace, telekomunikace, dopravy, logistiky, zdravotnictví, školství a dalších oborů. Ve střednědobém horizontu budeme potřebovat kvalifi kované pracovníky pro širší rekonstrukci a rozšíření ropného sektoru, petrochemie, průmyslových závodů, dopravy a zemědělského sektoru, jakož i dalších souvisejících strategických oblastí. Boj proti terorismu vyžaduje potírání extremistické ideologie a výchovu dětí a mládeže v duchu tolerance. Proto budeme muset modernizovat i vzdělávací systémy, kde nám mohou být cenné české zkušenosti v oblasti vzdělávání a odborné přípravy pedagogických specialistů.

Převzato z časopisu Komora
Autorka článku: Dagmar Klimovičová

• Teritorium: Asie | Irák | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme