Írán zavádí nový směnný systém Structured Currency Market „SCM“

Íránská Centrální Banka (CBI) oznámila, že od 12. srpna zpustí nový směnárenský mechanismus SCM (Structured Currency Market) za účelem stabilizace rijálu vůči zahraničním měnám.

Íránská Centrální Banka (CBI) oznámila, že od 12. srpna 2019 spouští nový směnárenský mechanismus SCM (Structured Currency Market) za účelem stabilizace rijálu vůči zahraničním měnám.
Pro obchod s Íránem je třeba překonat neporovnatelné množství překážek. Některé plynou ze zahraničí, jiná úskalí pocházejí ze zdejšího trhu. Íránská měna zažila za uplynulých 12 měsíců jízdu jak na horské dráze. Volatilita íránského rijálu představuje obrovský problém pro zdejší dovozce.
Tento krok by měl mít za následek praktické sjednocení oficiálního a neoficiálního peněžního trhu a jeho stabilizování. SCM dovolí místním certifikovaným směnárnám nákup valut přímo z CBI, což bylo doposud umožněno pouze v případě tzv. dovozního systému „NIMA“, který se v praxi používal hlavně na dovoz prioritního zboží (farmacie, zdravotnictví, potraviny), avšak nebyl příliš využívaný na dovoz dalších položek.

Zdroj: PressTV
Zpracoval: zahraniční kancelář CZechTrade Teherán

• Teritorium: Asie | Írán | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme