IROP i národní dotace skýtají v příštích letech velký potenciál pro regiony

Na Konferenci ředitelů projektových a investorských společností nastínil budoucnost IROP i národních dotací náměstek pro řízení Sekce evropských a národních programů MMR Zdeněk Semorád. Z krize je nutné se proinvestovat. Dotace z EU jsou. Nutné je mít připravené kvalitní projekty.

„První výzvy v novém IROPu budou vyhlášeny nejspíše až za rok. V současnosti se stále projednává nová legislativa pro období 2021+,“ řekl náměstek Zdeněk Semorád. V novém Integrovaném regionálním operačním programu pro roky 2021 – 2027 by měly být podporovány oblasti jako je eGovernment a kyberbezpečnost, městská mobilita, včetně infrastruktury pro cyklodopravu, přestupní terminály, veřejná prostranství, Integrovaný záchranný systém, silnice II. třídy, regionální vzdělávání, sociální infrastruktura, zdravotnictví, kultura a cestovní ruch a také komunitně vedený místní rozvoj.


„Z nástroje REACT EU se nám dostane až jedna miliarda Eur ještě do současného IROPu. Žadatelé však musí mít připraveny projekty. To je naprosto klíčové, aby si na peníze sáhnuli. Chceme, aby největší investice z tohoto balíku šla do nemocnic a jejich vybavení. Paradoxní je, že i z tohoto nástroje,  který je reakcí na covid, má jít dle Evropské komise 25% na klimatické cíle,“ dodal Zdeněk Semorád.

V národních dotačních programech budou vyhlášeny obdobné dotace jako minulý rok. Cíleno bude na podporu rozvoje regionů, územně plánovacích činností, bydlení, bezbariérových úprav a cestovní ruch. Stěžejní opět budou dotace na místní komunikace, protože jejich stav stále není dobrý. Snahou je mít i podobnou částku, která bude na dotace alokována. Mělo by jít zhruba o 5 mld. Kč. To je však předmětem jednání s ministerstvem financí. Výzvy budou vyhlášeny tak jako každý rok průběžně v období říjen až listopad 2020.

Přeshraniční spolupráce se v minulých letech velmi osvědčila. Proto o novém zaměření podpory diskutujeme se zahraničními partnery. Z investičních aktivit se předběžně jedná zejména o dopravní infrastrukturu, techniku pro IZS, infrastrukturu cestovního ruchu a kulturní dědictví (např. cyklostezky, turistické stezky, renovace památek). Vedle toho aktivity zaměřené na spolupráci institucí, setkávání a síťování, vzdělávání a podpora inovací u malých a středních podniků. Předpoklad zahájení programů je druhá polovina roku 2021.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme