IROP podpoří městskou mobilitu. Na nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu půjde 3,5 miliardy korun

Integrovaný regionální operační program (IROP) spravovaný Ministerstvem pro místní rozvoj právě vyhlásil dvě výzvy na podporu rozvoje udržitelné dopravy. Celkem je v těchto výzvách IROP 2021 – 2027 připraveno více než 3,5 mld. korun.

Výzvy podporují nákup bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu, která využívají alternativní energie, jako je elektřina a vodík, tedy elektrobusů, vodíkových autobusů, trolejbusů a tramvají.

Ilustrační fotografie

„Z peněz určených na tuto výzvu je možné zakoupit také nízkoemisní vozidla využívající alternativní palivo biometan, což jsou například autobusy na plyn. Díky novým projektům ve veřejné dopravě jistě dojde ke zlepšení kvality ovzduší v českých městech a regionech a zvýší se tím i obliba veřejné dopravy,“ uvedl ředitel Řídícího orgánu IROP Rostislav Mazal.

Výzva č. 27 je určena projektům na území méně rozvinutých regionů. Výzva č. 28 je určena pro projekty na území přechodových regionů.

27. výzva IROP má stanovenou částku z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši zhruba 2,1 mld. Kč. Ve 28. výzvě IROP je připraveno zhruba 1,4 mld. Kč.

V obou případech se jedná o průběžné výzvy, což pro žadatele znamená, že hodnocení projektu bude probíhat průběžně po podání žádosti o dotaci do Monitorovacího systému 2021+.

Připraven je také seminář pro žadatele. Informace k semináři pro žadatele a příjemce  je možné sledovat na webových stránkách IROP. 

Kategorie regionů naleznete na webových stránkách IROP. 

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Doprava, logistika

Doporučujeme