IROP spouští první výzvy pro nové programové období 2021 – 2027

Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027, který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, se rozjíždí.

Aktuálně byly vyhlášeny dvě výzvy na rozvoj a revitalizaci knihoven. Připraveno je pro ně téměř 950 milionů korun.

Ilustrační fotografie

„První výzva IROPu má pro mě i trochu osobní nádech. Kdysi jsem si přál otevřít knihkupectví, jsem totiž vystudovaný knihovník. Stále si myslím, že i v dnešní době internetu a digitalizace, kterou se z pozice vícepředsedy vlády pro digitalizaci denně zabývám, mají knihy v tištěné formě své nezastupitelné místo. Vyhlášené výzvy jsou proto jedinečnou příležitostí pro vybrané knihovny na území České republiky. Cílí na jejich revitalizaci, rozvoj odborné infrastruktury i vybavení pro jejich činnost, což určitě povede ke zkvalitnění služeb pro návštěvníky obecních a městských knihoven,“ uvedl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Dotační podpora je rozdělena na dvě výzvy podle umístění projektu. Pro první výzvu Knihovny (méně rozvinuté regiony) je připraveno 528 milionů korun, pro druhou výzvu Knihovny (přechodové regiony) přes 410 milionů korun.

V obou případech se jedná o průběžné výzvy. Hodnocení žádostí o dotaci tak bude probíhat průběžně podle podání do monitorovacího systému. Výzvy mají shodná pravidla a totožné zacílení podpory. 

Seminář pro žadatele k výzvám Knihovny se uskuteční 8. srpna 2022 v Praze.

Další informace o obou výzvách naleznete na webu IROP.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Služby | Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme