Irská potravinářská komora zahajuje v USA kampaň k propagaci hovězího a jehněčího masa

V roce 2015 se Irsko po 15 letech, kdy hovězí maso původem z Evropské unie na trhu Spojených států chybělo z důvodu BSE, stalo první zemí EU se schváleným vývozem do USA.

Irská státní organizace Bord Bia (Irish Food Board), která je zodpovědná za zahraniční propagaci irských potravin a nápojů, nyní zahájila kampaň na zvýšení povědomí o kvalitě evropského a irského hovězího a jehněčího masa v USA a dalších zemích.

Ilustrační fotografie

Tříletá kampaň probíhá pod sloganem „European Beef and Lamb – Ireland, working with nature“ a jejím cílem je oslovit spotřebitele v USA, Japonsku, Jižní Koreji a Číně.

Bord Bia investuje s podporou Evropské komise, od které získala v roce 2022 akreditaci, 4,8 mil. EUR (5 mil. USD) do kampaně ve všech čtyřech zemích. Celkem 1 mil. USD je určen pro trh Spojených států a Henry Horkan, ředitel Bord Bia pro Severní Ameriku, uvedl, že cílem bude oslovit klíčové obchodní kontakty i koncové zákazníky, podpořena bude účast firem na mezinárodních veletrzích, jako je American Meat Conference v Texasu, a na technických obchodních seminářích, které bude Bord Bia každoročně pořádat.

Bord Bia rovněž plánuje pozvání 15 zástupců obchodu a médií ze Spojených států k návštěvě Irska a osobní prohlídce farem a závodů zpracovatelů hovězího a jehněčího masa.

Namíchat si müsli po svém? „Zábavné pochoutky“ firmy Mixit uspěly i ve světě

Na základě splnění ověřovacích kritérií Ministerstva zemědělství Spojených států (USDA) bude Bord Bia v rámci kampaně užívat označení (claim) jako „Zodpovědné používání antibiotik“, „Chováno bez použití růstových hormonů“, „Chované na rodinných farmách“, „Z certifikovaného udržitelného systému“, „Hovězí z pastvin“.

Cílem tříleté kampaně je propagace masa nejen z Irska, ale i z celé Evropské unie. Obdobnou kampaň, se sloganem „Taste Pure Nature“ v březnu 2023 zahájili také vývozci hovězího a skopového masa z Nového Zélandu. Program jejich kampaně začal v Kalifornii prostřednictvím online reklamy, sociálních médií, živých akcí na podporu vztahů s veřejností a webových stránek s informacemi a inspirací ve formě receptů.

Podle dat USDA se v roce 2022 dovoz hovězího masa z Irska do USA propadl o polovinu na 3 805 tun (oproti 7 820 tunám v roce 2021). Jedním z problémů, se kterými se irští vývozci hovězího masa do USA v roce 2022 potýkali, byl prudký nárůst vývozu brazilského hovězího masa, který naplnil bezcelní kvótu 65 000 tun, kterou mají Spojené státy k dispozici pro tzv. ostatní země (se kterými není zavřena smlouva o bezcelním obchodu), a kterou Irsko (spolu s dalšími zeměmi EU) také využívá. Po naplnění této kvóty podléhá jakýkoli další dovoz clu ve výši 26,4 %.

Autorka: Tereza Černá, zemědělská diplomatka velvyslanectví ČR ve Washingtonu, D. C. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

Doporučujeme