Irsko čelí „nedobrému stavu“ armády, usiluje o nápravu

Letošní zpráva irského výboru pro ozbrojené síly konstatuje současný nedobrý stav armády, dlouhodobě nedostatečné investice i nedostatečné vybavení, a zároveň navrhuje celou řadu opatření, která mají vést k nápravě.

Předložený akční plán klade mnohem větší důraz na výdaje na vojenský i civilní personál a primárně se snaží vyřešit celou řadu chronických problémů. Rýsují se tak příležitosti také pro potenciální české dodavatele.

Ilustrační fotografie

Irské ozbrojené síly nejsou podle zmíněné zprávy schopny ani efektivně monitorovat svůj vzdušný a námořní prostor, výbor proto doporučuje nákup radarů a monitorovacích prostředků. Zpráva vyšla letos v únoru několik dní poté, co na irské politické scéně vyvolaly velký rozruch aktivity ruských námořních sil v irské výlučné ekonomické zóně. Proto byla této zprávě věnována mnohem větší mediální pozornost, než je pro téma obrany obvyklé v Irsku jako vojensky neutrální zemi.

ExportMag.cz: Exportní aliance? Staví vzorové chytré město, šíří slávu českého piva

Akční plán

V návaznosti na zveřejněný dokument byl v červenci dokončen „Akční plán pro implementaci doporučení zprávy Výboru pro irské ozbrojené síly“. Reforma irských ozbrojených sil znamená posílení kapacit, aby byly odstraněny hlavní nedostatky ve schopnostech čelit případným útokům na irskou svrchovanost a zachována vyšší míra účasti v mírových operacích.

K tomuto stavu by se měly irské ozbrojené síly dostat během šestiletého implementačního období, tedy v roce 2028. Tomu odpovídá i navýšení rozpočtu na obranu, který by měl v roce 2028 dosáhnout 1,5 miliardy eur (v cenách roku 2022). Současný obranný rozpočet je 1,1 miliardy eur. Početní stav by měl vzrůst o 2000 osob (vojáků a civilních pracovníků) ze současných 9500. Na následujících šest měsíců si irská vláda stanovila harmonogram prvních kroků.

Ilustrační fotografie

Málo ambiciózní cíl?

Navýšení výdajů na 1,5 miliardy eur v roce 2028 se může na první pohled zdát jako velmi málo ambiciózní cíl. Jednalo by se o navýšení ze současných 0,29 % HDP vynakládaných na obranu na 0,47 % HDP. Došlo by však ke zvrácení dlouhodobého trendu v irských obranných výdajích, které (vyjádřeno v podílu HDP) setrvale klesaly od počátku 90. let a úrovně 0,46 % HDP dosahovaly naposledy v roce 2014.

V poslední době výrazně zhoršená situace ve světě má pochopitelně vliv na měnící se postoj irské vlády k bezpečnostní a obranné politice. Širší irská veřejnost však podle poznatků Velvyslanectví ČR v Dublinu toto téma jako prioritu nepociťuje a její vnímání bezpečnostních rizik je rovněž relativně nízké. Za této konstelace je třeba posuzovat inciativu irské vlády v oblasti obrany jako zásadní a v současném politickém a společenském kontextu Irska jako téměř maximum toho, čeho lze realisticky dosáhnout.

Ilustrační fotografie

Šance pro český průmysl

Předložený akční plán klade mnohem větší důraz na výdaje na vojenský a civilní personál a primárně se snaží vyřešit celou řadu chronických problémů: podstav v mnoha částech ozbrojených sil, odchod zkušených a kvalifikovaných osob v důsledku nedostatečné profesionální a finanční perspektivy i ztráta společenské prestiže vojenského povolání. V oblasti akvizice techniky a zbraňových systémů není akční plán tak ambiciózní, avšak i v této oblasti existují možnosti pro český obranný průmysl.

Projekty, jejichž přehled uvádíme, jsou zatím pouze v rovině schválení konkrétních doporučení výboru:

  • Nahrazení současných obrněných transportérů (ACP – Armoured Personnel Vehicles) za větší a s dostatečnou palebnou silou pro budoucí zahraniční mise.
  • Urychlený program nahrazení námořních plavidel pro zajištění flotily 9 moderních lodí do začátku příštího desetiletí.
  • Získání primárního radaru, aby bylo možné zajistit kompletní monitoring vzdušného prostoru.
  • Rozvoj schopností obrany proti dronům a bezpilotním vzdušným systémům a další rozvoj obrany proti dálkově pilotovaným vzdušným prostředkům (RPAS).
  • Rozšíření letového parku vzdušných sil o další letouny s pevnými křídly se schopností strategického rozsahu a vrtulníky střední velikosti.
  • Oblast kybernetické obrany – irská vláda plánuje vytvoření Společného velitelství kybernetické obrany (Joint Cyber Defence Command). (Armáda ČR má funkční Velitelství kybernetických sil od roku 2019.)

Dokument také nabízí i další akviziční projekty, ve kterých se český průmysl může prosadit v roli subdodavatele (například obměna vrtulníkového letectva).

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Dublinu (Irsko). Autor: Filip Vurm, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Evropa | Irsko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Letecký průmysl | Obranný průmysl

Doporučujeme