Island jako ideální destinace pro datová centra

Island sám sebe deklaruje jako ideální destinaci pro umisťování datových center. Je přitom jasné, že poptávka po jejich výstavbě bude narůstat ruku v ruce se zvyšujícími se globálními nároky na digitalizaci společnosti.

Pandemie přitom tento trend dále urychlila. Islandské celoročně chladné klima a cenově dostupná elektrická energie z obnovitelných zdrojů jsou hlavními argumenty pro založení datového centra právě v této ostrovní zemi. Mezi další výhody patří bezpečnost, dostatek stavebních ploch či předvídatelné tržní prostředí s kvalifikovanou pracovní silou.

Ilustrační fotografie

Budování datových center je na Islandu stále ještě relativně novým fenoménem s velkým potenciálem dalšího rozvoje. Datová centra jsou budovy/haly, v nichž se nachází počítačové servery a další informační technologie.

Datové centrum zajišťuje jejich nepřetržitý provoz a celá budova je navržena tak, aby byla zajištěna maximální bezpečnost dat. Jejich stavební konstrukce musí zajišťovat ochranu datového centra proti mechanickému poškození (třeba pádu letadla), požáru i povodni. Je zde nepřetržitá ostraha i záloha internetového připojení a elektrické energie.

Na první pohled se může zdát, že budování datových center právě na Islandu není vzhledem k jeho odlehlé geografické poloze nijak zvlášť výhodné. Nicméně ve skutečnosti může ostrovní země nabídnout několik unikátních výhod, které z ní činí zajímavou destinaci pro toto perspektivní odvětví.

Češi vybaví města budoucnosti chytrými stromy nebo multifunkčními lavičkami

Datová centra totiž na Islandu ke svému provozu využívají stále ještě cenově dostupnou elektrickou energii čistě z obnovitelných zdrojů (geotermální a vodní elektrárny). Evropský trend růstu cen elektrické energie proto může být pro řadu zájemců rozhodujícím faktorem, proč datové centrum vybudovat či provozovat právě na Islandu.

Další výhodou je přirozené chlazení s ohledem na tamní klima. Datová centra totiž představují tepelný zdroj, který s sebou nese nutnost technologicky zabezpečit využití produkovaného odpadního tepla. V islandských klimatických podmínkách je ovšem tento významný problém podstatně redukován. Místní klima zajišťuje přirozené chlazení, neboť ani v červenci nepřesahuje průměrná teplota na ostrově 15°C, v zimních měsících se pohybuje kolem 0°C a celoroční průměr je na 5°C.

V pobřežních lokalitách, kde jsou datová centra umístěna, teploty v zimě jen zřídka klesnou výrazněji pod bod mrazu, což redukuje i nutnost vytápění v případě velkých mrazů. Toto specifické klima bez výrazných teplotních výkyvů tak výrazně snižuje náklady na provoz. Kombinace tohoto faktoru s levnější elektřinou tedy např. znamená, že průměrné náklady na provoz datového centra na Islandu jsou nyní poloviční oproti např. Německu či Velké Británii.

Vzhledem k nízké hustotě zalidnění země zároveň existuje dostatek stavebních ploch pro výstavbu nových center. Ta jsou aktuálně na Islandu rozmístěná v devíti lokacích. Všechny tyto příznivé faktory společně s místní kvalifikovanou pracovní silou, předvídatelným tržním prostředím (Island je součástí Evropského jednotného trhu díky Dohodě o EHP) a investičními pobídkami představují zajímavou konstelaci pro zahraniční investory.

Rozvoj tohoto perspektivního odvětví na Islandu proto přináší atraktivní investiční příležitosti s možností zhodnocení investic. Datová centra procházejí neustálým vývojem stavební části, hardwarového vybavení i použitého softwaru. Do roku 2025 by se investice do jejich budování a modernizace měly na Islandu zdvojnásobit.

Pro české dodavatele tedy tento sektor nabízí různorodé příležitosti. Jedná se jak o komplexní stavební zakázky se širokým využitím dalších technologií (mj. monitorovací či protipožární systémy), tak o dodávky hardwarového a softwarového vybavení nezbytného pro provoz datových center.

Další informace k tématu může poskytnout obchodně-ekonomický úsek českého velvyslanectví v Oslo.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Oslo (Norsko). Autor: Ondřej Fiala, zástupce velvyslance.

• Teritorium: Evropa | Island | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme