Island zrušil restrikce vůči přílivu kapitálu

Island odvolal restrikce, které omezovaly volný pohyb kapitálu mezi touto ostrovní zemí a okolním světem. Islandská centrální banka mimo jiné fakticky zrušila povinnost vytvářet povinné rezervy pro investory do tamních dluhopisů – přesněji snížila příslušnou sazbu na nulu. Finanční systém země, jenž před více než deseti lety prošel tvrdou krizí, se tak podařilo do značné míry stabilizovat.

Jednou z hlavních úprav, které centrální bance umožnily příslušné legislativní změny, je právě snížení sazby předepsané pro tvorbu minimálních rezerv (SRR, special reserve ratio). Ta byla uvalena na příliv kapitálu na islandský dluhopisový trh a do vysoce výnosných vkladů v červnu 2016. Sazba se podle nového zákona snižuje z 20 % na 0 %.

Cílem SRR bylo zmírnit toky a ovlivnit strukturu zahraničního kapitálu plynoucího na islandský trh dluhopisů a vysoce výnosných vkladů, jakož i posílit transmisní mechanismus měnové politiky. SRR byla již na počátku listopadu 2018 snížena ze 40 % na 20 %.

Islandská centrální banka nyní došla k závěru, že pravděpodobnost zvýšeného přílivu kapitálu, který by vedl k nadhodnocení směnného kurzu islandské koruny a k vážnému narušení měnové politiky, významně poklesla.

Vyvážené toky kapitálu

Kapitálové toky na Island a z Islandu jsou podle názoru centrální banky v současnosti daleko lépe vyváženy, než tomu bylo v době zavedení povinné tvorby minimálních rezerv. Nová opatření umožní dotčeným subjektům získat zpět své finanční prostředky z fondu minimálních rezerv pomocí standardních tržních transakcí.

Pokud by se měla v budoucnu sazba pro tvorbu povinných minimálních rezerv opětovně zvýšit, stanovuje nově schválená legislativa pro tento případ pravidlo, podle něhož bude výše povinné minimální rezervy odpovídat určitému procentnímu podílu z ceny dluhopisu.

Díky schváleným legislativním změnám přestává existovat samostatný zahraniční trh pro islandské koruny a rovněž je odstraněna drtivá většina kapitálových kontrol zavedených v listopadu roku 2008 v reakci na tehdejší finanční krizi. Právní restrikce, které zatím zůstávají v platnosti, se týkají omezení obchodování s nezajištěnými finančními deriváty. Do budoucna se však předpokládá odstranění veškerých omezení a komplexní právní revize devizového zákona.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Oslu (Norsko). Autor: Jaroslav Knot, velvyslanec.

• Teritorium: Evropa | Island | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme