Islandsko-český podnikatelský webinář k zelenému růstu

Dne 18. března 2021 proběhl pod záštitou ministrů zahraničí Islandu a České republiky první islandsko-český podnikatelský webinář. V průběhu akce vystoupili zástupci českých a islandských firem, kteří představili jimi nabízené produkty a inovativní řešení na podporu zeleného růstu.

Cílem webináře bylo napomoci propojování českých a islandských podnikatelských subjektů i v době omezených možností pro osobní setkávání se a prostřednictvím sdílení zkušeností a znalostí z oblasti zeleného hospodářství posílit dosavadní ekonomické vazby mezi oběma zeměmi. 

Historicky první podnikatelský webinář na vysoké úrovni mezi Islandem a Českou republikou se uskutečnil z podnětu ministrů zahraničí G. Thór Thórdarsona a T. Petříčka, kteří oba akci zaštítili a zahájili. Tematické zaměření na inovativní řešení pro zelený růst se stalo symbolickým potvrzením odhodlání obou zemí aktivně přispívat k naplňování cílů udržitelného rozvoje OSN a závazků vyplývajících z Pařížské klimatické dohody jak na politické, tak korporátní úrovni.

Účast obou zemí na vnitřním trhu EU prostřednictvím jejich zapojení do Evropského hospodářského prostoru vytváří pevné základy pro trvalé posilování spolupráce mezi českými a islandskými komerčními subjekty, čemuž tato akce měla rovněž přispět. 

Vystoupením zástupců jednotlivých firem předcházely sektorové prezentace Birty Kristín Helgadóttir z Green by Iceland a Zdeňka Horsáka z České asociace oběhového hospodářství, kteří účastníky seznámili s širším kontextem rozvoje a využívání zelených technologií a nástrojů oběhového hospodářství na Islandu a v České republice.

Následně představili své produkty a nabízená řešení zástupci českých firem Agile Europe, ASIO, Cyrkl, EKO-KOM, HURTIRA-Brno a islandských firem Circular Solutions/KPMG, Klappir, Resource InternationalÝMIR Technologies.

Akce byla zakončena projevy viceprezidenta Hospodářské komory ČR, R. Jakubského, a velvyslancem ČR pro Norsko a Island, J. Knotem. Po skončení webináře měly účastnící se firmy možnost propojit se za účelem navazujících B2B jednání na speciálně vytvořené LinkedIn-ové webové stránce.

Na přípravě akce se podíleli Ministerstvo zahraničí Islandu, agentura Business Iceland, Hospodářská komora ČR a Velvyslanectví ČR v Oslo.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Oslu (Norsko).

• Teritorium: Evropa | Island | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme