Itálie chystá daňovou reformu, chce odlehčit rodinám i podnikům

Itálie plánuje rozsáhlou reformu svého daňového systému. Větší transparentnost a zjednodušení usnadní českým firmám rozhodování při vstupu na italský trh a přinese také obchodní příležitosti v oblasti ICT a účetního softwaru.

Reforma musí být schválena parlamentem nejpozději do konce tohoto roku. Poté bude mít vláda 18 měsíců na provedení daňové reformy prostřednictvím legislativních dekretů.

Úprava systému se zaměřuje na stimulaci hospodářského růstu prostřednictvím účinnějších daňových struktur a snížení daňového zatížení, racionalizaci a zjednodušení systému, zachování zásad spravedlnosti a nestrannosti v souladu s ústavou, boj proti daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem. Na výši konkrétních daňových sazeb vláda pracuje, vejdou v platnost po schválení parlamentem.

Přehled daňových úprav

Daň z příjmu fyzických osob (IRPEF)

Zavede se duální systém rozlišující mezi kapitálovými a pracovními příjmy. Dojde ke snížení efektivních sazeb u příjmů ze závislé činnosti. Počítá se se snížením průměrné a mezní efektivní sazby s cílem podpořit nabídku práce a zaměstnání mládeže. Plánuje se poměrné zdanění kapitálových příjmů. Cílem je racionalizovat stávající systém a zefektivnit kapitálový trh. Předpokládá se přezkum odpočtů od základu daně a daňových slev, který by měl vycházet z posouzení spravedlnosti a účinnosti. Dojde k harmonizaci zdanění úspor za účelem zamezení daňovým únikům.

Aktuálně je zdanitelný příjem daněn progresivní sazbou v rozmezí 23 % až 43 %. V reformě se počítá s odstraněním třetího příjmového pásma (28–55 tisíc euro), které je v současné době daněno sazbou 38 %, tedy o 11 procentních bodů vyšší než předchozí pásmo, pro které činí daň 27%.

Daň z příjmu právnických osob (IRES)

Daně z příjmů právnických osob budou uvedeny do souladu s duálním systémem. Dojde k úpravě strukturu daní (sazby a základy daně), tak, aby byla v souladu s homogenní strukturou předpokládanou pro zdanění všech kapitálových příjmů. Cílem je zjednodušení daní právnických osob a snížení zátěže podniků. Aktuálně činí IRES 24 % a 27,5 % u příjmů pocházejících z výkonu činností v rámci koncesního režimu, a to ve zdaňovacích obdobích 2019, 2020 a 2021.

DPH a nepřímé daně

Dojde k racionalizaci DPH, přehodnocení výše sazeb a rozdělení základů daně mezi jednotlivé sazby. Cílem je zjednodušit správu daní a snížit míru úniků.

Regionální daň (IRAP)

Územní obchodní daň je místní daní z hodnoty produkce vytvořené v příslušném regionu za určité období. V rámci širší reformy zdanění příjmů právnických osob se počítá s postupným zrušením této daně.

Katastr nemovitostí

Předpokládá se zavedení regulačních změn s cílem zaevidovat neregistrované budovy a pozemky. Dojde k integraci informací a zaznamenání hodnot každé stavební jednotky na základě obvyklých tržních hodnot a zavedení mechanismů pravidelných úprav. Tato změna nebude mít žádný fiskální dopad.

Lokální daně

Návrh zákona předpokládá nahrazení regionálních a obecních dodatečných daní z příjmu fyzických osob odpovídajícími příplatky. Nový systém zajistí, aby regiony a obce měly rovnocenné příjmy. Předpokládá se revize současného rozdělení výnosu z daní z nemovitostí mezi stát a obce.

Výběr daní

Dojde k integraci systému výběru daní. V současnosti je finanční úřad (Agenzia delle Entrate) oddělen od subjektu pověřeného výběrem daní (Agenzia delle Entrate-Riscossione).

Změna celého daňového systému přináší příležitosti především pro firmy z oblasti ICT. Vypisované tendry lze sledovat na webových stránkách Italské agentury pro zadávání veřejných zakázek Consip S.p.A.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Římě (Itálie). Autor: Marcel Sauer, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Evropa | Itálie | Zahraničí

Doporučujeme