Itálie finančně podpoří rozvoj obnovitelných zdrojů, autoprůmyslu i elektrobusů

Italské ministerstvo pro podniky a Made in Italy financuje programy průmyslového rozvoje, zpracování a etablování zemědělských produktů, na ochranu životního prostředí a rozvoj cestovního ruchu.

Zajímavé příležitosti se nyní rýsují v oblasti obnovitelných zdrojů, automobilového průmyslu a elektrobusů. Podpůrné programy jsou otevřeny pro zahraniční i italské firmy jakékoliv velikosti (v souladu s platnými předpisy EU). Realizace je zajišťována skrze smlouvy o rozvoji, které jsou v Itálii hlavním nástrojem určeným na podporu rozsáhlých strategických a inovativních výrobních investičních programů.

Ilustrační fotografie

Výše dotací se v rámci platných pravidel státní podpory určuje na základě typu projektu, místa realizace a velikosti podniku. Ve smlouvách o rozvoji jsou příjemci finanční podpory rozděleni na navrhující stranu, tj. podnik, který podporuje rozvojový program a odpovídá za technickou a ekonomickou konzistenci programu, a zúčastněné podniky, tj. všechny ostatní podniky, které provádějí investiční projekty v rámci programu rozvoje.

V rámci Plánu obnovy došlo k rozšíření programu na strategické sektory obnovitelných zdrojů, automobilového průmyslu a udržitelné mobility. Na sektor obnovitelných zdrojů byly vyčleněny prostředky ve výši 1 miliardy eur, na konkurenceschopnost a odolnost výrobních řetězců v automobilovém průmyslu 750 milionů eur a na udržitelnou mobilitu 300 milionů eur.

Trend bude vyrobit s méně materiálem více, říká spolumajitel společnosti Beneš a Lát

V sektoru obnovitelných zdrojů energie je podpora zaměřena na rozvoj výrobních odvětví souvisejících s technologiemi pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů, zejména s ohledem na inovativní fotovoltaické moduly, větrné turbíny nové generace a akumulátory. Další informace lze nalézt na webu Odboru VII pro velké investiční projekty a územní hospodářský rozvoj Ministerstva pro podniky a Made in Italy. Termín ukončení žádostí o podporu je stanoven na 28. 2. 2023.

Finanční prostředky jsou určeny na ekologickou transformaci, výzkum a vývoj. Prioritou je posílení konkurenceschopnosti a odolnosti výrobních řetězců. Žádosti lze podávat do 31. 12. 2023. Pro bližší informace lze kontaktovat Odbor VII pro velké investiční projekty a územní hospodářský rozvoj Ministerstva pro podniky a Made in Italy.

Další podpora je zaměřena na optimalizaci a výrobu elektrických trakčních systémů, vývoj a výrobu nových autobusů s ohledem na přechod na elektrické pohonné systémy, odlehčení a digitalizaci vozidel a jejich součástí, vytvoření a/nebo optimalizaci průmyslových dodavatelských řetězců pro výrobu komponentů vozidel pro veřejnou dopravu a vývoj a industrializaci nových technologií internetu věcí aplikovaných na veřejnou dopravu, senzorů a digitálních systémů, včetně systémů integrovaných do jednotlivých komponentů vozidel, pro nepřetržité monitorování a údržbu, asistované řízení, řízení vozového parku, bezpečnost dopravy, vývoj, standardizaci a industrializaci dobíjecích systémů, jakož i vývoj technologií pro výrobu „inteligentních dobíjecích systémů“ pro elektrobusy.

Termín zahájení podávání žádostí byl stanoven na 26. 4. 2022, termín ukončení není indikován. Pro další informace lze kontaktovat Odbor VI pro výzkumné a inovační intervence Ministerstva pro podniky a Made in Italy.

Souhrnné informace o podmínkách finanční podpory lze nalézt v sekci věnované smlouvám o rozvoji na stránkách státní Agentury pro rozvoj podniků Invitalia. Zájemci se mohou rovněž obracet na ekonomické oddělení Velvyslanectví ČR v Itálii, e-mail: commerce_rome@mzv.cz.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Římě (Itálie). Autoři: Marcel Sauer, ekonomický diplomat, Andrea Nimmerfrohová, ekonomická specialistka.

• Teritorium: Evropa | Itálie | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Automobilový průmysl | Energetika

Doporučujeme