Itálie investuje do nákupu zdravotnického vybavení, domácí výroba klesá

Ačkoliv pandemie přinesla navýšení výroby zdravotnických pomůcek a debatu o potřebě návratu strategické produkce do Itálie či alespoň do Evropy, došlo v Itálii k poklesu výroby zdravotnických pomůcek o 13 %.

Zároveň se zvýšil dovoz o 5 % a činil 8,5 mld. euro. Vývoz se snížil o -5,4 % a činil 5,4 mld. euro. Sektor zdravotnických pomůcek zahrnuje 4 546 podniků a zaměstnává 112 000 pracovníků. V roce 2021 byl obrat sektoru 16,2 mld. euro.

Ilustrační fotografie

Celková hodnota výroby domácí výroby zdravotnických pomůcek činí 60 mld. euro. Během pandemie došlo ke stagnaci trhu. Zatímco vzrostla poptávka po ochranných prostředcích a ventilátorech, poptávka v ostatních kategoriích klesla, což bylo zejména u ortopedických a dentálních produktů.

Současným cílem je snížení závislosti na dovozu, ale trend se ubírá opačným směrem. Hlavním důvodem je, že nejdůležitějším kritériem vypisovaných tendrů bývá nejnižší cena, což zvýhodnilo asijské dodavatele, kterým italští výrobci nemohou z hlediska cen konkurovat. Dovoz z Asie se za rok 2021 zvýšil o 29,5% a pokud by mělo dojít v budoucnu k uplatnění domácích či evropských výrobců, bude napříště třeba dát větší důraz na kvalitu, coby kritérium výběru.

Příležitosti pro české výrobce jsou nyní především tam, kde mohou konkurovat cenově či nabídnout vyšší kvalitu za nízkou cenu. Zájem je však rovněž o inovativní výrobky. Roste poptávka po preventivní péči, telemedicíně a včasném odhalování rizikových pacientů.

Nákupy jsou většinou organizovány individuálními nemocnicemi či místními středisky. Veřejné nemocnice se podílejí na nákupech 75% a soukromý sektor z 25%.

Počátkem roku 2020 vyčlenila italská vláda 235 mil. euro k pořízení základních diagnostických zařízení s cílem zajistit místní zdravotní péči a snížit obsazenost JIP. Z Plánu obnovy půjde do zdravotnictví 1,18 mld. euro. Většina je určena k výměně zastaralého vybavení jako jsou CT scan, rentgeny, gamma kamery, ultrazvuky a momografy.

Nákupy by měly proběhnout koncem roku 2024. Další zdroje ve výši 1,45 mld. euro jsou určeny na digitalizaci 280 nemocnic. Velvyslanectví spatřuje řadu příležitostí v těchto segmentech.

Zvýšené konkurenční prostředí naleznou české firmy u místní výroby, kterou tvoří síť malých firem a start-upů, jejichž silnou stránkou jsou diagnostická a zobrazovací zařízení, kontrastní látky, nemocniční nábytek, zařízení pro anestesii a široká řada dentálních produktů.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Římě (Itálie). Autor: Marcel Sauer, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Evropa | Itálie | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Zdravotnická technika

Doporučujeme