Zdroj: CzechTrade

Itálie je pro zahraniční investory stále atraktivnější

Itálie vystoupala o tři pozice a stává se zemí se středně vysokým potenciálem atraktivity. Její silnou stránkou jsou inovace, naopak slabou stránkou udržitelnost.

Podle globálního indexu atraktivity pro rok 2023 (The European House – Ambrosetti) se Itálie posunula dopředu o tři příčky na 17. místo na světě a stala se tak zemí se středně vysokým potenciálem atraktivity. V čele zůstává Německo, následované Spojenými státy a Velkou Británií.

Ilustrační fotografie

Průzkum mapoval 146 ekonomik po celém světě (s výjimkou Ruska a Ukrajiny kvůli nedostupnosti údajů). Každou ekonomiku podrobil srovnání s nejlepší (v roce 2023 s Německem), přičemž za referenční považuje čtyři makrooblasti – otevřenost, inovace, vybavenost a efektivnost.

Index ukazuje postupné zlepšování situace Itálie po zhoršování, které bylo charakteristické pro dvouleté období 2020-2021. K tomuto zlepšení přispělo zvýšení přílivu přímých investic ze zahraničí, zvýšená výkonnost logistického systému a především dynamika HDP, která je po recesi vyvolané pandemií na mírném vzestupu. Na druhé straně úroveň zdanění přispívá ke zhoršení pozice Itálie. Itálie se umístila v otevřenosti na 45. místě, na 11. místě v oblasti inovací, 56. místě v oblasti efektivnosti a na 12. místě v oblasti vybavení.

ExportMag.cz: V Jordánsku Češi uspěli se sklem, voňavkami i fotovoltaikou

Itálie získala v průzkumu 66,3 bodu, což je o 4,1 bodu vyšší než umístění v roce 2022. Zůstává za Francie, která má skóre 78,9 bodu (zlepšení o 12,6 bodu) a Německem 100 (zlapšení o 33,7 bodu). V G7 je Itálie nejméně atraktivní zemí se skórem o 19 bodů nižším, než ukazuje průměr.

V udržitelnosti Itálie patří mezi země s vysokou udržitelností, především v oblasti spotřeby materiálů, energetické náročnosti či dlouhověkosti. Penalizují ji však environmentální ukazatele, kdy má v důsledku znečištění vyšší úmrtnost, než v je Německu, Francii a Španělsku. Itálie se bohužel dostává do prvenství v padametru neznečištěnějšího regionu v EU, kterým je Pádská nížina. Dalším italským problémem je stárnutí populace.

Mezi doporučení Advisory Board GAI, jak nadále zvýšit atraktivnost země, by měla Itálie urgentně zvýšit mzdy, zrychlit digitalizaci a podpořit výzkumný a inovační ekosystém.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Itálie.
Zdroj: Innovation Post

• Teritorium: Evropa | Itálie | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Obchod

Doporučujeme