Itálie: Použití korku ve stavebnictví by se mohlo stát novým ekologickým trendem

Nové využití korku by mělo vykompenzovat nižší poptávku po korku ve výrobě tradičních korkových zátek.

Italskému průmyslu zátkových korkových uzávěrů, který ročně produkuje 1,5 miliardy uzávěrů, se otevírají mimořádné možnosti v oblasti udržitelné výstavby. Aktuálně je testováno nové know-how společnosti Diasen, které využívá odpad z výroby korkových zátek pro výrobu tepelné izolace jak pro exteriér, tak interiér domů. 
Výroba korkových zátek je pomalý a složitý výrobní proces. Korkový strom musí mít nejméně 25 let, aby se mohla použít jeho kůra. Současný trend však poukazuje na to, že se poptávka po korkových zátkách snižuje: výrobci vína z celého světa zkoušejí využívat jiné materiály, aby se tak vyhnuli vadě korku, která může znehodnotit jejich víno. 
Použití korku ve stavebnictví, které dnes představuje pouze zanedbatelné procento, má tedy potenciál absorbovat možný pokles tradiční poptávky po korku. Jedná se tedy o dobrou zprávu pro italské zemědělce, kteří se starají o 220 tisíc hektarů lesů „Quercus suber“.
Korek je přírodní materiál, univerzální a 100% recyklovatelný, lehký, elastický, stlačitelný, odolný vůči otěru a nepropustný pro kapaliny a plyny, má izolační, akustické a tepelné vlastnosti. Jelikož je v Itálii kladen stále větší důraz na udržitelnost, je pravděpodobné, že si tato nová tepelná izolace získá přízeň italských spotřebitelů a stavitelů.

Zdroj: Il Sole 24 Ore
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Milán. 

• Teritorium: Itálie
• Oblasti podnikání: Stavebnictví a stavební materiály

Doporučujeme