Itálie pozastavila část výroby a služeb

Itálie kvůli pokračující epidemii koronaviru pozastavila veškerou postradatelnou výrobu a služby. Dekret, který podepsal italský premiér Giuseppe Conte, platí od 23. března do 3. dubna 2020.

Dekret nařizuje na celém území Itálie uzavření všech obchodů kromě obchodů s potravinami, lékáren, čerpacích stanic, prodejen tabáku a novinářských stánků. Pro veřejnost jsou otevřeny i nadále pošty, vybrané bankovní pobočky, poskytovány budou dopravní, finanční a pojišťovací služby.

Vybraným sektorům, mezi které patří ocelářský, metalurgický a stavební průmysl se vláda rozhodla poskytnout lhůtu tří dnů do 25. března na uzavření výrobních linek. Výjimku tvoří rozestavěný most Morandi v Janově.

Nadále jsou povoleny výrobní činnosti v sektorech, které zajišťují nezbytně nutné potřeby jako je zemědělsko-potravinářský a farmaceutický průmysl, a také ve strategických oblastech jako je kosmický a obranný průmysl a další vybraná odvětví.

V dokumentu jsou podrobně rozepsány všechny sektory, které jsou považovány za nepostradatelné a kterým se i nadále umožňuje činnost. Patří sem zemědělská výroba, rybářství a akvakultura, těžba uhlí, zemního plynu a ropy, potravinářský a nápojový průmysl, výroba pracovních a ochranných oděvů, dřevěných obalů, výroba papírových a plastových výrobků, chemických a farmaceutických výrobků, výroba skleněných přístrojů pro laboratorní, hygienickou a farmaceutickou potřebu, přístroje pro radioterapie, elektrotechnické přístroje, motory, generátory, stroje pro zemědělství, výrobky z plastu, papíru a gumy, nástroje pro zdravotnictví a stomatologii, výroba rakví.

Dále pak dodávky vody, elektrické energie, plynu a klimatizace, správa kanalizace, odvoz a zpracování odpadu, sanační činnosti, civilní inženýrství, oprava automobilů, prodej náhradních automobilových dílů, velkoobchod se zemědělskými surovinami, farmaceutickými výrobky, knihami a novinami, stroji a zařízeními, dopravními prostředky, přístroji pro vědecké účely, protipožárními prostředky a proti nehodám, ropnými produkty, pozemní, potrubní, vodní a letecká doprava, činnosti spojené se zabezpečením dopravy.

Dalšími umožněnými činnostmi jsou poštovní a kurýrní služby, hotelové služby, informační a komunikační služby, pojišťovací a finanční právní a účetnické služby, inženýrská a architektonická činnosti, vývoj a výzkum, veterinářské služby, ostraha, úklidová a dezinfekční činnost, činnost call center, distribuce knih a novin, státní správa a obrana, zdravotní a sociální služby, oprava a údržba datových a telekomunikačních sítí, oprava domácích elektrických spotřebičů.

Ačkoliv došlo k pozastavení výroby v sektorech jako je automobilový průmysl, který představuje významnou část českého vývozu do Itálie, zůstává zachována výroba ve výše vyjmenovaných oborech, kde jsou příležitosti pro české firmy stále otevřené. Předpokládá se výrazný nárůst v oblasti online obchodů, potravinářství a farmaceutik.

Doprava zboží do Itálie byla zachována a náklady lze přepravovat za dodržení několika pravidel. Plné znění dekretu.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Římě (Itálie). Autorka: Andrea Nimmerfrohová, ekonomická specialistka.

Další informace hledejte na www.businessinfo.cz/koronavirus

• Teritorium: Itálie
• Témata: Koronavirus svět

Doporučujeme