Itálie: Roste poptávka po autech, ale po starších modelech

Průměrný stáří italských automobilů je odhadován na 11,3 let.

Italové poptávají stále více aut, avšak stále starších. Italové totiž čím dál více využívají auta k přepravě (v roce 2018 narostl počet jednotlivých cest o 4,8 % a počet ujetých kilometrů o 7,5 %). 6 z 10 přesunů je realizováno autem. S rostoucím zájmem o cestování autem úzce souvisí i rostoucí zájem o nákup aut. V současné době dosáhl objem cirkulujících aut v Itálii nového rekordu. 
Míra udržitelné mobility (součet cest pěšky, na kole a veřejnou dopravou) je stále pod hranicí 40 %. Převaha automobilové dopravy navíc stále roste. Počet aut v Itálii překročil hranici 39 milionů (+1,3 % oproti roku 2017), průměrný věk automobilů je 11,3 let (8,8 let ve VB, 9,3 let ve Francii). 

Zdroj: ANSA
Zpracoval kolektiv pracovníků CzechTrade Milán. 

• Teritorium: Itálie

Doporučujeme