Italové pumpují do ekonomiky miliardy, zavírají se továrny

Italská vláda podpoří koronavirem ohrožené hospodářství miliardovou finanční injekcí. Minulý týden schválila navýšení fondu na podporu ekonomiky, firem a fyzických osob na 25 miliard eur. Z části jde o peníze z fondů EU.

Navíc se nemusí jednat o finální číslo. Na stole je další dubnový balíček, který se bude odvíjet od aktuálního stavu, prozrazuje ředitel zahraniční kanceláře agentury CzechTrade v Miláně Marek Atanasčev.

Původní balík počítá s prvními 12 miliardami na okamžité užití a je rozdělen na zdravotnické prostředky a prostředky civilní obrany. Další peníze jsou určeny na půjčky firmám, slevy na daních, podporu podniků k vyplácení mezd (primárně pro firmy do 15 zaměstnanců), a podporu rodin.

„Celkem čtyři miliardy eur by měly jít na podporu exportu. Počítá se s omezením například i splátek na bydlení a hypotéku pro ty, co by ztratili práci. Vláda nicméně deklarovala, že o ni kvůli koronaviru nikdo nepřijde,“ shrnuje Marek Atanasčev.

Vláda zároveň  podepsala se zástupci největších odborových organizací dohodu o 13 bodech, která umožní podnikům ve všech odvětvích zajistit bezpečnost pracovníků (pomocí opatření na zajištění sociálního zabezpečení a omezením či pozastavením práce). Cílem je zachovat industriální výrobu v Itálii a zamezit dalším drastickým dopadům na ekonomiku.

Dohoda představuje manuál a informace pro jednotlivé podniky, jak mají řešit následující body:

 • Vstup pracovníků do prostorů firmy a způsoby přístupu externích dodavatelů;
 • Čištění a sanitace společností;
 • Osobní hygienická opatření;
 • Osobní ochranné prostředky;
 • Správa společných prostor (jídelna, šatny, kuřácké prostory, automaty na nápoje a občerstvení);
 • Obchodní organizace (směna, cestování a inteligentní práce);
 • Řízení pracovní doby;
 • Remodulace úrovní produkce;
 • Řízení vstupu a výstupu zaměstnanců;
 • Interní cestování, schůzky, akce a školení;
 • Pokyny pro symptomatické osoby ve společnosti;
 • Zdravotní dohled, kompetence závodních lékařů;
 • Aktualizace regulačního protokolu.

Zavírání podniků vláda nezabrání

Přes veškeré vládní snahy dochází k postupnému uzavírání fabrik, které avizovaly už i velké společnosti jako FCA (Fiat-Chrysler), Pirelli, Denso, Teksid, M4U, Elbi, Lear, Maserati, Thales Alenia Space a další.

„Většina ze zmíněných subjektů se odkazuje na ochranu zdraví zaměstnanců a snahu zamezit rychlejšímu šíření nemoci, případně se došlo k dohodě s odbory ve firmách. Mnoho vedení firem však také odkazuje na nemožnost kompilace finálního produktu s ohledem na nedostatek součástek, kdy došlo k narušení dodavatelských řetězců, a také značnou absenci pracovníků blížící se úrovni od 30 až 40 %,“ doplňuje Atanaščev.

Italský tisk zároveň upozornil, že dochází k řadě problémů s přechodem zboží přes rakousko-italské hranice a na hranicích se Slovinskem s ohledem na Rakouskem zavedené zdravotní kontroly.

Největší problém je v průsmyku Brenner, kde za normálních okolností projede denně 4 až 5 tisíc kamionů. Po zavedení kontrol se toto číslo snížilo asi o polovinu a tvořily se místy až devadesátikolometrové kolony k městu Bolzano. Nadále však platí volný pohyb zboží. 

Nejvíce zasažen je aktuálně podle zástupce CzechTrade italský turistický ruch, který se na HDP podílí 13 procenty. Celkové škody se dle italského Svazu obchodu a cestovního ruchu aktuálně pohybují ve výši 7–8 miliard eur a budou se nadále zvyšovat.

• Teritorium: Itálie

Doporučujeme