Italská národní energetická strategie

SEN (Strategia Energetica Nazionale), jak se desetiletý program italské vlády v oblasti energetiky nazývá, zahrnuje strategie pro „předvídání a řízení změn energetického systému“. Strategický dokument byl schválen minulý týden italskou vládou prostřednictvím ministerského dekretu. SEN informuje o tom, jak bude Itálie vyrábět energii, kterou potřebuje, kolik ji bude produkovat, z jakých zdrojů a kolik stát utratí za nákup energie a z jakých zemí ji bude importovat.
Mezi primární body zahrnuté v SEN patří například odstup Itálie od výroby elektrické energie z uhlí v roce 2025, což znamená nahrazení energie vyrobené uhelnými elektrárnami jinými, alternativními zdroji. Tento dokument tedy připravuje cestu pro celkovou dekarbonizaci, a to za účelem dosažení snížení emisí o 39% do roku 2030 a o 63 % do roku 2050. Aktuálně Itálie produkuje cirka 8.000 MW energie z uhelných zdrojů, což představuje 15% podíl na celkové produkci.
Vláda dále vysvětluje, že v předstihu dosáhla evropských cílů v otázce výroby energie z obnovitelných zdrojů (do roku 2020 17 % z OZE). Itálie totiž již od roku 2015 produkuje 17,5 % podíl energie z obnovitelných zdrojů. A cíle má ještě ambicióznější, do roku 2030 chce dosáhnout 28% podílu alternativních zdrojů na celkové spotřebě energie.


  • Země: IT – Itálie
  • Datum zveřejnění: 17.11.2017

Zdroj: agi.it
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Itálii

 

Souborové přílohy

• Teritorium: Evropa | Itálie | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme