Italská vláda investuje do dopravní infrastruktury a bezpečnosti

Investice do infrastruktury patří mezi priority italského Plánu obnovy. Cílem je rozšíření moderní a udržitelné dopravní infrastruktury do celé země.

Součástí jsou investice do vysokorychlostní železniční dopravy, zejména ve středních a jižních regionech, modernizace železničních tratí a digitalizace logistických řetězců.

Je připraveno 102 projektů v hodnotě 96 mld. eur, na jejichž financování bylo zatím vyčleněno 25,1 mld. eur z Fondu obnovy a 6,3 mld. eur z doplňkového fondu. Zákonným dekretem podepsaným v srpnu 2021 se zahajují práce na 45 z nich. Jedná se o 18 silničních projektů v hodnotě 4,2 mld. eur, 15 železničních projektů za 6,9 mld. eur, 2 projekty hromadné dopravy za 1,8 mld. eur a 10 struktur do zvýšení bezpečnosti dopravy a cestujících za 0,6 mld. euro.

Plán obnovy klade důraz na oživení jižních regionů a rozděluje projekty také dle regionálního hlediska. Na severu tak má dojít k realizaci 28 projektů za 28,7 mld. eur (30 % z celkového počtu), ve střední Itálii 29 projektů za 27,1 mld. eur (28 % z celkového počtu), na jihu 45 projektů za 40,3 mld. eur (42 % z celkového počtu).

Dělení dle dopravních odvětví (mld. euro)

 SeverStředJih
Silnice1,60,452,2
Železnice5,41,10,45
Hromadná doprava0,711,1
Bezpečnost dopravy0,070,150,37

Součástí realizace je úsilí o reformu vedoucí ke snížení byrokratické zátěže. Zároveň má dojít ke jmenování 20 mimořádných komisařů, kteří budou pověření sledováním harmonogramu.

Při Ministerstvu pro infrastrukturu a udržitelnou mobilitu dojde ke zřízení Centra pro inovaci a udržitelnost infrastruktury a mobility, při kterém budou působit dva vedoucí výzkumu, 10 výzkumných pracovníků, dva vedoucí technologií a 10 technologů. Centrum má podpořit realizaci Plánu obnovy, stejně jako výzkum a vývoj udržitelnosti infrastruktury a mobility.

Připravuje se posílení kompetence Národní agentury pro bezpečnost železnic, silniční a dálniční dopravy. Pod agenturu budou převedeny kompetence dohledu nad bezpečností lanovek, výtahů, pojízdných schodů, metra, tunelů a tramvajové dopravy. Počítá se s posílením evropského systému řízení železničního provozu (ERTMS), který byl vytýčen jako priorita v rámci plánu rozvoje. Na instalaci palubních systémů v lokomotivách byly vyčleněny fondy ve výši 300 mil. eur.

Příležitosti pro české firmy

Českým společnostem z oboru doporučujeme navštívit webové stránky nákupního portálu Italských železnic, který představuje referenční bod pro dodavatele. Zde lze nalézt vypisované tendry společností skupiny Italských železnic.

Obecně platí, že velké společnosti vedou registr dodavatelů a vypisované tendry jsou určeny pro registrované subjekty, ale často jsou otevřeny také pro zahraniční firmy.

Zápis do seznamu dodavatelů Italských železnic lze provést prostřednictvím formuláře na webových stránkách Italských železnic (Nuova registrazione fornitore).

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Římě (Itálie). Autoři: Marcel Sauer, ekonomický diplomat, Andrea Nimmerfrohová, ekonomický specialista.

• Teritorium: Evropa | Itálie | Zahraničí

Doporučujeme