Italské hospodářské ochlazení zasáhlo Lombardii

V roce 2019 došlo v Lombardii poprvé od roku 2014 ke snížení počtu ekonomicky aktivních firem na 814 tis., o 0,2 % méně než v roce 2018. Ještě vetší pokles zaznamenal výrobní sektor -1,7 % oproti roku 2019, aktuálně 93 tis. firem.

Tomu odpovídají také hospodářská čísla za rok 2019, kdy se lombardská ekonomika octila na pokraji stagnace. Výrobní sektor zaznamenal 2019 slabý růst o 0,3 % oproti 3 % v roce 2018, export rostl o 0,4 % oproti 5,4 % v roce 2018, průmysl dokonce poklesl ve 4. čtvrtletí o 0,2 % a v celkové bilanci zaznamenal meziročně růst +0,2 %.

Díky vysoké zaměstnanosti a tradičně silnému exportu se podařilo udržet lombardskou ekonomiku v minimálních plusových číslech oproti Itálii, která zaznamenala pokles o 0,3 % ve 4. čtvrtletí a očekává se téměř nulový růst v roce 2019 (+0,1 % odhad).

Důvěra lombardských firem a výhled pro rok 2020 zatím nepřináší zásadní obrat. Pokles domácí poptávky bude kompenzován zahraniční poptávkou pouze částečně. Mezi spotřebiteli vzrostla důvěra v ekonomický vývoj v celé Itálii, nicméně na severu zaznamenala pokles a blíží se průměru roku 2019. Pozitivní je, že došlo k zastavení prudkého propadu spotřebitelské důvěry z listopadu 2019 a návrat alespoň k hodnotám 2019.

Lokomotiva italské ekonomiky, kterou Lombardie bezpochyby je, již netáhne, pomyslný vlak italského hospodářství značně zpomalil.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Miláně (Itálie). Autor: Michal Bucháček, zástupce generálního konzula.

• Teritorium: Itálie
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme