Izrael se vyšvihnul v žebříčku Doing Business o 14 míst

Izrael zlepšuje své ekonomické parametry.

Světová banka zveřejnila každoroční hodnocení podnikání snadnosti podnikání Doing Business, který hodnotí 190 zemí světa z hlediska vztahu mezi podniky a vládními strkturami a kvality infrastruktury nezbytné pro podnikání. Rating hodnotí takové parametry, jako jsou snadnost zahájení podnikání, regulace trhu práce, podmínky pro získání stavebního povolení, registrace nemovitostí, přístup k úvěrům, ochrana práv menšinových investorů, mezinárodní obchod, daňový systém, dohled nad plněním smluv a efektivitu systému bankrotu.

Na prvním místě je stejně jako před rokem Nový Zéland. Druhým, stejně jako před rokem, je Singapur. Hongkong se vrátil na třetí místo a posunul Dánsko na čtvrté místo. Na pátém místě je Jižní Korea. Dále se umístily Gruzie, Norsko, Spojené státy americké, Velká Británie. Ze zemí bývalého východního bloku je nejvýše Makedonie – 10., Estonsko – 18. a Lotyšsko – 19. Izrael se dostal na 35. pozici a ČR je na 41. místě. Hodnocení uzavírá Jemen, Venezuela, Eritrea a Somálsko.

Jedničkami v oblasti snadného zahájení podnikání jsou Nový Zéland, Gruzie a Kanada, Izrael je 28. V parametru snadného získání stavebních povolení vede Hongkong, Malajsie a Spojené arabské emiráty, Izrael je 35. Snadné připojení k síti vede SAE, Jižní Korea a Hongkong, Izrael je 83. Katar, Nový Zéland a Rwanda jsou v čele hodnocení snadnosti registrace majetku, Izrael je 75.

Izrael je 48. z hlediska získání půjčky, 18. z hlediska ochrany práv menšinových investorů, 13. podle daňového systému, 67. z pohledu mezinárodního obchodu, 85. z hlediska vymahatelnosti smluv a 29. ve snadnosti konkurzního řízení.

Nejvýraznějšího pokroku dosáhl Izrael při usnadňování daňového a platebního systému (+9,4 bodu) a ve snadném přístupu k úvěrům (+5 bodů). Určité zlepšení bylo zaznamenáno také v kritériu zahájení podnikání, získání stavebních povolení, registraci majetku a mezinárodním obchodě.

Tato informace by měla sloužit zájemcům o spolupráci s Izraelem a podnikání tam, a zároveň je porovnat s ČR. Horší umístění Česka v žebříčku způsobují zejména potíže kolem stavebního řízení a složitosti zahájení podnikání. Naopak vynikáme v oblasti snadnosti mezinárodního obchodu.

Zdroj: https://www.doingbusiness.org
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Izrael

• Teritorium: Asie | Izrael | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme