Izraelská vláda přitvrdí v boji proti praní špinavých peněz

V souvislosti s nedávno přijatým zákonem, který má znemožňovat nebo ztěžovat praní špinavých peněz v Izraeli, se některé změny mohou dotknout i běžných obchodníků a cestovatelů.Při nákupu nad 11 tisíc šekelů, tedy asi 72 tisíc korun, může návštěvník v Izraeli zaplatit v hotovosti nanejvýš desetinu celkové ceny zboží, avšak maximálně 11 tisíc šekelů. Tato omezení se vztahují na vypořádání občanů s komerčními podniky a na platby mezi podniky. Limit 11 tisíc šekelů se vztahuje i na výplaty mezd, dary a půjčky, nájemní smlouvy nebo služby.

Dále je potřeba počítat s tím, že maximální částka, s níž může návštěvník nyní překročit hranice Izraele bez prohlášení, se snížila z původních 100 tisíc na 50 tisíc šekelů. V souladu s novými pravidly musí majitel při dovozu nebo vývozu částky vyšší nebo rovnající se ekvivalentu 50 tisíc šekelů vyplnit celní prohlášení a být připraven poskytnout vysvětlení původu peněz. Při překročení pozemních hranic (z Jordánska, Egypta a pásma Gazy) je limit ještě nižší. Tam musejí být vykázány všechny prostředky přesahující 12 tisíc šekelů.

Změna se netýká pouze hotovosti, ale také předplacených karet, bankovních šeků vydaných na jméno deklaranta a dalších platebních prostředků, kterými lze získat hotovost.

Převzato z časopisu Export a podnikání, přílohy týdeníku Euro a měsíčníku Profit, vycházející ve spolupráci s agenturou CzechTrade a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Autor článku: Jiří Mašata, CzechTrade Tel Aviv.
Rubrika časopisu na euro.cz

• Teritorium: Asie | Izrael | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme