Izraelský startup nalezl Svatý grál likvidace odpadků

Izraelský startup UBQ vynalezl a patentoval nový kompozitní materiál založený na recyklaci odpadů. UBQ vynalezl způsob, jak proměnit komunální odpad na termoplastické pelety pro plastikářský průmysl či stavební materiály. Tento materiál je na rozdíl od plastu ekologicky udržitelný, jelikož nezatěžuje atmosféru uhlíkem. Jediným vstupem jsou odpadky a výstupem termoplastický materiál UBQ a vodní pára, která uniká ze samotného sušicího odpadu.
Společnost je vedená zkušeným a poradenský týmem, jehož součástí je laureát Nobelovy ceny Roger Kornberg, který pracuje také na přeměně odpadků (včetně zbytků potravin) na cihly a dlažby.
Cena kompozitu je konkurenceschopná s běžnými plasty. Ovšem sběr a skládání odpadků je drahé. Pokud produkt UBQ skončí na skládce nebo v moři, chová se stejně jako ostatní plasty, jelikož není kompostovatelný. Co se týče budoucích závodů na přeměnu výroby odpadů na cihly a silnice, společnost hodlá zřídit nebo prodat celé závody a poukazuje na to, že v případě potřebných zemí by multilaterální organizace jako Světová banka nebo OSN mohly pomoci s financováním.


  • Země: IL – Izrael
  • Datum zveřejnění: 23.04.2019

Zdroj: Haaretz
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Izrael

Poznámka CzechTrade:
Nejen v Izraeli se rodí množství nápadů, ale systém podpory a myšlení je tu nastaven tak, že s určitou přesvědčivostí, dobrým zdůvodněním, sebepropagací, neskonalou sebedůvěrou je možné se na trhu rychle uchytit. Počet neúspěšných startupů, resp. těch, které nerealizovaly žádný exit, je vyšší než těch úspěšných. To však nebrání místním znovu a znovu se střemhlavě pouštět za každým nápadem. Pokud nevynáší, stejně rychle jej opouští.
Kromě rozsáhlé institucionální podpory startupům je úspěch dán také izraelskou mentalitou, nelpěním na podružnostech, flexibilním myšlením, rychlým přizpůsobování se měnícím se podmínkám a také takzvanou „izraelskou chutzpe“ – v tomto významu zdravou drzostí.
Tento startup ukazuje, že i nedokončené, nepotvrzené, nedokonalé nápady, které mají šanci na „exit“, se dají dobře prodat.

 

 

Souborové přílohy

• Teritorium: Asie | Izrael | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme