Izraelští a čeští vědci jednali o možnostech využití umělé inteligence

Jak může umělá inteligence pomoci při diagnostice zemědělských plodin? Mohou být metody strojového učení nápomocny v prevenci agrese a násilí na sociálních sítích?

To jsou příklady témat, jimiž se zabývali čeští a izraelští vědci během společného workshopu, který se uskutečnil na začátku května ve Zlíně. Baťovu metropoli navštívila delegace výzkumníků ze dvou prestižních izraelských univerzit.

Ilustrační fotografie

Tým vědců z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě vedl dr. Ittai Herrmann a výzkumný tým z Ben Gurion University v Beer Ševě dr. Yuval Pinter. Skupina celkem šesti izraelských výzkumníků přicestovala do České republiky na pozvání dr. Pavla Vařachy z Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Incomingová mise byla financována prostřednictvím projektu ekonomické diplomacie PROPED s finančním zapojením Úřadu vlády ČR.

Způsoby, jak účinně využít umělou inteligenci v různých oblastech lidské činnosti, představili izraelští výzkumníci během společného workshopu s českými kolegy z Ústavu informatiky a umělé inteligence Univerzity Tomáše Bati (UTB) ve Zlíně.

ExportMag.cz: Ve světě vznikne síť ekologických učeben Archimedes s českými technologiemi

Hlavním cílem česko-izraelského workshopu bylo nalézt nejvhodnější oblasti výzkumu, kde by čeští experti pod vedením dr. Vařachy a prof. Romana Jaška z Fakulty aplikované informatiky UTB ve Zlíně mohli účinně pomoci izraelským kolegům při analýze již existujících souborů jejich výzkumných dat. Odborného workshopu se zúčastnila také Laboratoř umělé inteligence (AILab) UTB, zastoupená prof. Romanem Šenkeříkem a doc. Zuzanou Komínkovou Oplatkovou.

Tým vědců z Hebrejské univerzity se soustředil na oblast precizního zemědělství, jelikož dr. Herrmann a jeho kolegové se při své výzkumné práci zaměřují zejména na analýzy velkých objemů dat spojených s pěstováním různých druhů zemědělských plodin. Výzkumníci z Ben Gurion University se naopak profilovali zejména na využití analytických nástrojů strojového učení při chování uživatelů na sociálních sítích, detekci fake news, vytváření falešných profilů uživatelů a šíření dezinformací ve virtuálním prostoru.

Dr. Pinter patří mezi přední izraelské odborníky v oblasti využití umělé inteligence při lingvistické analýze textu a je expertem na algoritmy, jakými se umělá inteligence učí chápat významy řeči a slov při komunikaci s člověkem. Na společném workshopu ve Zlíně zaujala rovněž svou prezentací moravská firma PSI (Photon Systems Instruments) z Drásova u Brna, která patří mezi světovou špičku v oblasti výroby měřících systémů a zařízení pro pokročilý výzkum vývoje rostlin a řas ve specifických podmínkách.

Izraelské delegaci se dostalo vřelého přijetí také od děkana Fakulty aplikované informatiky UTB Zlín doc. Jiřího Vojtěška, který se zúčastnil závěrečné části společného česko-izraelského workshopu. Setkání s hosty z Hebrejské univerzity a Ben Gurion University si nenechal ujít rovněž doc. Marek Kubalčík, prorektor pro internacionalizaci UTB, který se v přátelské atmosféře s výzkumníky sešel v moderních prostorách rektorátu univerzity.

Členové izraelské incomingové mise měli možnost seznámit se i s historií města Zlína a osobností podnikatele Tomáše Bati. Delegaci přijal v prostorách Baťova mrakodrapu hejtman Zlínského kraje Radim Holiš v doprovodu členů krajské rady. Zajímavým zpestřením pracovní návštěvy se pro izraelské hosty stala návštěva synagogy v Holešově, jedné z nejstarších ve střední Evropě, a přilehlého židovského hřbitova s hrobem významného rabína a učence Šabtaje ben Meira ha-Kohena, který žil v letech 1621–1663.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Tel Avivu (Izrael). Autorka: Delana Mikolášová, vědecká diplomatka.

• Teritorium: Asie | Izrael | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Software a ICT služby | Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme