Jak efektivně dostat nápady z liberecké univerzity do praxe? Úkol pro nově založenou The University Company

Dobrých výstupů vzniká na Technické univerzitě v Liberci celá řada, vědci ale nemají mnohdy sílu, čas a ty správné kontakty k tomu, aby dostali svůj nápad k firmám.

Proto se vedení TUL rozhodlo převést část agendy transferu technologií na dceřinou společnost. Pod názvem The University Company TUL (TUC) se právě rozjíždí.

Ondřej Moš, jednatel TUC | TUL

„Zasadíme se nejen o to, aby byly výsledky vědců z TUL využívány v komerční sféře, ale naší snahou bude, aby vědci, jednotlivá pracoviště a univerzita byli za svou snahu férově odměněni. Toho chceme dosáhnout profesionálním servisem pro vědce. Jako malá, dynamická společnost můžeme lépe a rychleji reagovat na požadavky firem, trhu a investorů než samotná univerzita,“ je přesvědčen jednatel TUC Ondřej Moš.

The University Company TUL má statut společnosti s ručením omezeným, jejím 100% vlastníkem je univerzita.

Letos je v plánu budování celého týmu, který povede Ondřej Moš. Zpočátku se TUC bude zaměřovat převážně na hledání zákazníků, dojednávání licencí či prodeje práv k průmyslovému vlastnictví a zakládání spin-off společností, tedy firem, jež mají licenci k využívání duševního vlastnictví univerzity a podnikají s ním. Univerzita následně získá podíl na zisku nebo přímo na firmě. Už nyní TUC jedná o založení několika takových společností.

Ilustrační fotografie

TUC také sejme z vědců marketingové břímě. „Vědec většinou není tím, kdo by pracoval na business plánu, marketingové studii, průzkumu trhu nebo tržním potenciálu. Často také nemá čas scházet se s potenciálními partnery a zákazníky. Tento servis najde právě v TUC,“ uvedl prorektor Technické univerzity v Liberci pro vědu a výzkum Petr Lenfeld.

Vzorem pro zřízení společnosti byla první vysokoškolská agentura tohoto typu na Univerzitě Karlově v Praze. CUIP tam úspěšně existuje od roku 2018. Vyčleněná kancelář technologického transferu IOCB Tech také funguje od roku 2009 při ÚOCHB. V zahraničí existuje tento koncept již dlouhodobě. Podobné společnosti mají například univerzity v Cambridge, Oxfordu či ETH Zürich.

„Čím dříve za námi zaměstnanec univerzity se svým nápadem přijde, tím větší šanci na případnou komercializaci bude mít. Naší prací zkrátka je udělat vše, co je potřeba, aby se výsledek mohl uplatnit v praxi. Musíme ale samozřejmě být přesvědčeni o tom, že má výsledek potenciál,“ doplňuje Ondřej Moš.

Ing. Ondřej Moš, M.Sc.

(*1990, Přerov) Absolvoval magisterské studium na Ekonomické fakultě TUL, které úspěšně završil v roce 2016, absolvoval také bakalářské a magisterské studium na University of Huddersfield Business School (UK; titul M.Sc., 2014). Od roku 2020 vede projekt Student Business Club zaměřený na podporu podnikavosti na TUL, organizuje také studentský festival TULfest. V roce 2021 započal s transformací tehdejší univerzitní dceřiné společnosti Vysokoškolského podniku Liberec na TUC TUL.

Redakčně upravená tisková zpráva Technické univerzity v Liberci

• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme