Jak investovat a podnikat v Íránu?

Jak v jejich zemi investovat a podnikat představili zástupci Ministerstva hospodářství a financí Íránu v Praze během 1. zasedání Smíšené komise pro hospodářskou spolupráci.Fotografie z investičního seminářeToto zasedání, které na české straně vedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, se konalo v prostorách MPO ve dnech od 5. do 9. prosince 2016 a mělo za cíl nejen specifikovat oblasti zájmu spolupráce obou stran, ale i nastolit způsoby a formy realizace závěrů jednání komise, která v tomto období probíhala i na expertní úrovni.

S postupným uvolňováním sankcí a finančních toků se z Íránské islámské republiky stává perspektivní trh pro české firmy nejen z hlediska obchodní výměny a investic, ale i v oblastech průmyslové kooperace, infrastruktury, energetiky, důlního hospodářství a dalších.

Íránská delegace, vedená ministrem hospodářství a financí Íránské islámské republiky Ali Tayebniou, představila během pobytu v ČR možnosti a cesty rozvoje vzájemné spolupráce. Investičním seminář proběhl v budově Ministerstva průmyslu a obchodu ve čtvrtek 8. prosince 2016 a moderoval jej náměstek ministra průmyslu a obchodu Ing. Vladimír Bärtl. Prezentace shrnula podmínky a pobídky investic v Íránu, které během semináře představil Dr. Sadegh Akbari, zástupce Organizace pro investice, ekonomickou a technickou asistenci (OIETAI), která je součástí íránského Ministerstva hospodářství a financí.

Írán je pro Ministerstvo průmyslu a obchodu jednou z klíčových destinací, kde české firmy mají dlouholeté zkušenosti při budování investičních celků, dodávkách celé škály komodit v řadě oblastí. Z tohoto důvodu plánuje MPO ČR ve vztahu k tomuto perspektivnímu trhu i v roce 2017 několik společných akcí, o kterých bude průběžně informovat.

Fotografie poskytnuta MPO ČR.

• Teritorium: Asie | Írán | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme