Jak jsou státy mimo eurozónu připravené na euro?

Evropská komise zveřejnila konvergenční zprávu, ve které hodnotí, jak země, které doposud nejsou členy eurozóny, pokročily v přípravách na splnění povinnosti přijetí společné měny.

Zpráva uvádí, že žádný ze 7 zkoumaných států neplní kritérium směnného kurzu, jelikož žádný ze států není členem evropského mechanismu směnných kurzů (ERM II). Kromě tohoto kritéria splňuje všechna ostatní Chorvatsko a Švédsko. ČR, stejně jako řada dalších států, plní kritérium týkající se veřejných financí a dlouhodobých úrokových sazeb, ale neplní kritérium cenové stability. Zprávu Komise vydává jednou za dva roky. 

• Teritorium: Evropa
• Témata: Podnikání v EU

Doporučujeme