Jak mají vypadat obchodní podmínky

Několikastránkové smluvní podmínky čte málokdo. Tvůrcům občanského zákoníku to bylo jasné a obchodní podmínky smluv, do kterých prakticky nemá spotřebitel možnost zasahovat, nesmí obsahovat překvapivá ujednání. Jinými slovy taková, která by tam nikdo z nás nečekal.

Když to přeženeme, nelze například v obchodních podmínkách stanovit, že dlužník si bude muset dluh odpracovat, pokud nebude mít na jeho zaplacení. Kdyby smluvní podmínky takovou formulaci přeci jen obsahovaly, bylo by podobné ustanovení neúčinné.

Na všeobecné obchodní podmínky odkazuje kdejaká smlouva. Málokdo je ale opravdu čte, natož aby jim všichni rozuměli. Občanský zákoník přitom poměrně podrobně upravuje, jak mají obchodní podmínky vypadat. Z toho pak vyplývá, čeho by se podnikatelé měli vyvarovat.Lupa není potřeba

Podmínky musí být napsány tak, aby byly bez obtíží čitelné a srozumitelné běžné osobě. Nesrozumitelná nebo špatně čitelná doložka bude neplatná, pokud poškozuje slabšího, a to nejen spotřebitele, a nebyla mu dostatečně vysvětlena. Neplatné budou i zvláště nevýhodné doložky, které se bez dostatečného důvodu odchylují od obvyklých podmínek podobných smluv.

Jednostranně? Ale jistě!

Podnikatelé mají možnost jednostranně měnit obchodní podmínky. Dříve takovou možnost zvláštní zákony připouštěly pouze u operátorů, dodavatelů energií, někdy u bank. Dle nového občanského zákoníku mohou takto jednostranně postupovat všichni, kdo opakovaně poskytují plnění velkému množství lidí a rozumně očekávají, že v budoucnu budou chtít v přiměřeném rozsahu měnit své obchodní podmínky. Co je ovšem rozumná potřeba? Co je změna v přiměřeném rozsahu? Abychom se dozvěděli odpovědi na tyto otázky, nezbývá než počkat, jak bude ustanovení vykládáno soudy.

Zákon chrání spotřebitele

Spotřebitel nezůstává zcela bezmocný. Ve smlouvě musí být domluveno, jak se bude změna podmínek oznamovat, a zákazník musí mít možnost změnu odmítnout a smlouvu zrušit. Zároveň musí mít spotřebitel také dostatek času na to, aby si obstaral nového dodavatele. Pokud by byly podmínky výpovědi takové, že by zákazníka zatěžovaly zvláštní povinností (např. že výpověď lze učinit jen každý první čtvrtek po úplňku a všichni zákazníci ji musí učinit na pobočce v Aši), pak se k takové podmínce nebude přihlížet.

Jak se v tom vyznat?

Právní souvislosti vztahů mezi podnikateli a spotřebiteli jsou leckdy tvrdým oříškem i pro právníky. Pokud byste rádi předešli sporům, které mohou být časově i finančně vyčerpávající, zúčastněte se některého z kurzů pro podnikatele, který informuje o právech a povinnostech spotřebitelů. Takový kurz pořádá například nezávislá organizace dTest.

Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu

• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme