Jak moc závisí australská ekonomika na Číně?

Čína se v posledních letech stala největším australským obchodním partnerem. Dokázala by však Austrálie navzdory získané ekonomické prosperitě přežít i bez obchodních vazeb s Čínou?

Podle nedávného průzkumu by odstřihnutí Číny pro Austrálii znamenalo náhlé snížení růstu HDP o 3 až 5 procentních bodů, redukci australského národního příjmu o 140 miliard dolarů a ztrátu 550 000 pracovních míst.

Vliv Číny na australskou ekonomiku je velmi patrný v mnoha oblastech. Co se týče obchodu, je Čína největší australskou vývozní destinací a připadá na ní až 30,6 % celkového vývozu, kdy se jedná především o minerály či vzdělávací služby. Čína je také nejdůležitějším partnerem Austrálie v oblasti dovozu s podílem 18 % celkového dovozu zejména v oblasti telekomunikačních zařízení a počítačů. Ve sféře zahraničních investic stojí na prvním místě Spojené státy americké a Čína je pro Austrálii až devátým největším investorem s roční útratou zhruba 65 miliard dolarů.

Shrneme-li veškeré složky obchodní či investiční aktivity, je však nutné vzít v potaz, že se jedná o oboustrannou vazbu obou zemí, neboť jde o silně integrované a vzájemně závislé ekonomiky.

Zdroj: news.com.au
Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře agentury CzechTrade Sydney.

• Teritorium: Austrálie

Doporučujeme