Jak mohou malé a střední podniky a start-upy pokročit v digitální transformaci? Projekt EIT Manufacturing poskytl podporu v šesti EU zemích

Český institut informatiky robotiky a kybernetiky ČVUT (CIIRC) se zapojil do projektu EIT Manufacturing s názvem „RIS Industry 4.0 Hubs“ za Českou republiku s cílem napomoci rozvoji místních ekosystémů.

Digitalizace výrobních a řídících procesů může výrazně pomoci malým a středním podnikům (MSP) zvládnout krizová období a připravit se na pokrizové změny. Konsorcium institucí zapojených do projektu EIT Manufacturing s názvem „RIS Industry 4.0 Hubs“ zrealizovalo sérii specializovaných seminářů o digitalizaci a poskytlo cílenou grantovou podporu evropským MSP za účelem podpořit je při digitalizaci jejich výrobních a dodavatelských řetězců. V šesti zemích se individualizovaných seminářů zúčastnila více než stovka společností a 14 společností získalo přímou podporu a konzultace.

Ilustrační foto

V rámci projektu EIT Manufacturing „RIS Industry 4.0 Hubs“ (RIS I40H) implementoval CIIRC ČVUT spolu s dalšími šesti evropskými partnery tzv. Regionální inovační schéma (RIS) s cílem posílit inovační kapacitu a sdílení dobré praxe v zemích EU, které jsou považovány za „umírněné“ inovátory. Malé a střední podniky jsou podporovány v tom, aby využívaly výhod digitalizovaných technologií a zlepšovaly své digitální dovednosti a kompetence.

Za tímto účelem projektový tým zorganizoval sérii digitalizačních seminářů, a to v České republice, Polsku, Litvě, Slovensku, Estonsku a Řecku. Projekt také poskytl podporu žadatelům z řady firem prostřednictvím otevřené grantové výzvy, takže společnosti mohly žádat o minigranty a získat buď digitální konzultace, nebo digitalizační plány.

„V rámci ročního projektu RIS I40H, který koordinoval německý institut BIBA při Univerzitě v Brémách, zavedl náš tým takzvanou třístupňovou metodiku, která pomáhá MSP na jejich cestě k implementaci řešení Průmyslu 4.0 založených na digitálních technologiích,“ řekla Alena Burešová, senior manažerka pro průmyslový výzkum a vývoj, CIIRC ČVUT.

Ilustrační fotografie

V prvním kroku byly zorganizovány interaktivní semináře s danou strukturou a obsahem, které představily malým a středním podnikům technologie Průmyslu 4.0 a zároveň posloužily ke skenování jejich digitálních kompetencí. Bylo uspořádáno sedm seminářů v šesti zemích, kterých se zúčastnilo více než 100 účastníků.

Ve druhém kroku byly firmám poskytnuty individuální konzultace a hloubková vyhodnocení digitální vyspělosti jejich fungování, aby se podniky lépe nasměrovaly na prioritní oblasti digitalizace. Třetím krokem bylo vytvoření konkrétní cestovní mapy pro jednotlivé společnosti, která je provede implementací konkrétního digitalizačního plánu.

„V náročných časech, kterými procházíme, mají průmyslové podniky tendenci výše uvedené aktivity odkládat, ačkoli je považují za nezbytné pro digitalizaci jejich provozu,“ dodala Alena Burešová. „Proto jsme v rámci otevřené výzvy financované EIT Manufacturing podpořili minigranty patnácti MSP,“ vysvětlila Burešová.

Ilustrační fotografie

V České republice získaly konzultační nebo digitalizační služby čtyři společnosti – například společnost PRESSKAN se sídlem v Prostějově poskytující kanalizační systémy obcím. „Díky hodnocení digitální vyspělosti už pro nás přechod na digitalizaci není jen teorií,“ potvrdil Robert Nevrlý, předseda představenstva PRESSKAN.

„Nyní jsme schopni vyhledávat příležitosti a rozšiřovat naše portfolio o řešení, která můžeme využít my nebo je nabídnout našim zákazníkům, jako jsou IoT snímače hladiny vody nebo ERP systém (Enterprise Resource Planning – Plánování podnikových zdrojů) pro lepší přehled o chodu firmy a usnadnění práce kolegů na servisních výjezdech.“

Redakčně upravená tisková zpráva ČVUT v Praze

• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme