Jak na CSR. Dvanáctero, se kterým se při firemní charitě nespálíte

Firmy v Česku darují na charitu ročně čtyři miliardy korun a dárcovství se stává pevnou součástí jejich fungování. Jak se na tom podepsal covid-19, ještě nelze vyčíslit, údaje za loňský rok zatím nejsou kompletní.

V praxi vidíme, že zatímco některé firmy tyto aktivity ještě zintenzivnily, jiné je musely omezit. Očekáváme, že při nejistém ekonomickém vývoji firmy obrátí každou korunu dvakrát. A nedivíme se jim.

Je důležité, aby byly firemní charitativní projekty efektivní. Vytvořili jsme dvanáctero, které s tím pomůže. Charitu, dárcovství a další prolínající se aktivity můžeme pro zjednodušení shrnout pod označení společenská odpovědnost firem (CSR).

Moderní, velké a prosperující firmy dnes CSR vnímají jako přirozenou součást svého fungování a přidávají se i menší společnosti, účinně pomáhat lze totiž nehledě na velikost firmy. Všem za to patří velký dík, na firmy se v tomto ohledu občas zapomíná. Dary, které prostřednictvím Nadačního fondu pomoci poskytly v posledních měsících například společnosti jako T-Mobile, Partners, Rohlik. cz, FTV Prima nebo Livesport, ale rozhodně nepovažujeme za samozřejmost.

Charitě se v Česku daří i díky sociálním sítím a internetu. Má to ale i stinné stránky. Ochoty zneužívají lidé, kteří pomoc v reálu nepotřebují, a přibývá jednotlivců i organizací, které charitou maskují byznysové projekty, případně kvůli neodbornému postupu je „pomoc“ neúčelná. Máloco torpéduje CSR, jako když přijdou vynaložené peníze, úsilí a čas vniveč. Proto jsme pro firmy vytvořili dvanáctero – nezávazný návod, který pomůže vyvarovat se častých chyb, a naopak znásobit pozitivní efekty.

Ujasněte si, co chcete

Řekněte si, co od CSR chcete a očekáváte, stanovte si krátkodobé i dlouhodobé cíle a priority. Chcete zvýšit tržby a získat pozitivní PR? Ze zkušenosti víme, že když je toto základním smyslem vašich aktivit, nebude to fungovat. Lepší cesta je, když se rozhodnete pomáhat ostatním, protože je to zkrátka správné.

Budete pak mít volné ruce i mysl a můžete se do projektu pustit naplno, s největším efektem pro příjemce pomoci nebo vybrané téma. Postupně a nenásilně se pak dostaví i pozitivní efekty pro fungování firmy, a to jak z pohledu firemní kultury, tak ze strany vnímání veřejnosti.

Nadační fond pomoci

Působí v oblasti dárcovství už 9 let, je financován svým zakladatelem, matematikem Karlem Janečkem. V roce 2020 spustil fond platformu znesnáze21, která umožňuje jednotlivcům i firmám zakládat jednoduše sbírky na podporu lidí v tíživé životní situaci nebo na podporu veřejně prospěšným organizacím.

NFP si zakládá na důkladném ověřování příjemců pomoci i s využitím zkušených sociálních pracovníků, aby dárci měli jistotu, že jejich dary budou vynaloženy účelně. NFP je držitelem značky spolehlivosti udílenou Asociací veřejně prospěšných organizací.

Spojte se s profesionály

Obzvlášť když je pro vás CSR novou oblastí, nebojte se obrátit na některou ze zavedených neziskových organizací. Řada z nich je připravena firmám poskytnout odborné poradenství a v podstatě připraví projekt na míru přesně pro vaši společnost a celým procesem vás provede, aby byl skutečně systémový, efektivní a vyhnuli jste se slepým uličkám.

Výběru věnujte čas – projděte si dosavadní výsledky aktivit potenciální partnerské organizace. Tip vám dá třeba Asociace nestátních neziskových organizací ČR nebo Asociace veřejně prospěšných organizací ČR.

Ověřujte si příjemce pomoci

Když pomůžete někomu, kdo pomoc minimálně ve zvolené podobě nepotřebuje, nebo ještě hůř, naletíte podvodníkovi, zásadně to poškodí smysluplnost vašich CSR aktivit i ochotu kolegů se do nich zapojit. Proto důsledně ověřujte i příjemce vaší pomoci. V některých případech je přirozeně třeba zvolit citlivý přístup, ale chtějte doložit, že situace daného člověka či organizace skutečně vyžaduje pomoc.

Nespoléhejte se jen na jeden zdroj informací – kontaktujte okolí či úřady. Ti, kdo pomoc opravdu potřebují, ochotně dodají potřebná potvrzení a komunikují, zatímco ti, kteří jen „zkouší štěstí“, často rychle odpadnou.

Peníze nejsou všechno

Charita je oblast, která dává velký prostor kreativitě. Pomoct lze, aniž byste z rozpočtu čerpali statisíce, nebo rovnou miliony. Stejně dobře se totiž může někomu hodit vaše know-how, schopnosti, produkty, služby nebo čas – to samozřejmě není zadarmo, ale v danou chvíli to může být efektivnější než finanční příspěvek. Dobře promyšlený projekt, který bude mít rozpočet v řádu desetitisíců, má mnohdy větší efekt než nepřipravené aktivity za statisíce korun.

Ohlídejte si právní aspekty

Na dary se vztahuje daňová povinnost, i když se peníze sbírají třeba na transparentní účet. Na organizátora sbírky se nezřídka obrátí úřady požadující odvedení 15procentní daně z darovaných peněz.

A to i v situaci, kdy už jsou finance předané. Řešením je založení veřejné sbírky, na jejíž výtěžek se zdanění nevztahuje. Zabere to čas, je s tím spojená administrativa a poměrně přísná pravidla, ale je to nejtransparentnější a ekonomicky nejvýhodnější způsob. Vaše partnerská organizace vám s tím pomůže, nebo ještě lépe umožní konání vaší sbírky pod vlastní ohlášenou veřejnou sbírkou. Například Nadační fond pomoci má pražským magistrátem schválenou veřejnou sbírku, díky které může zaštítit projektové sbírky pro právnické i fyzické osoby.

Inovujte a inspirujte se

Nebojte se vystoupit ze zažitých modelů a vydejte se na nové cesty. Také CSR strategie potřebuje čas od času vyhodnotit, a případně oprášit, aby splnila vaše očekávání. Je přirozené, že vaše představy se mohou měnit v čase a je to tak správně. Máte pocit, že už roky podporujete jednu a tu samou organizaci a cítíte, že chcete víc? Nebojte se to změnit. Pomoc vás může bavit, naplňovat vás. Nemusí být nudnou povinností.

Více informací naleznete na www.nfpomoci.cz a www.znesnaze21.cz

Zapojte zaměstnance

Dnes už je poměrně běžné, že firmy dávají svým zaměstnancům příležitost, aby sami navrhovali, kdo by se měl stát příjemcem firemní pomoci.

Zapojení zaměstnanců může být ale podstatně větší. Některé firmy umožňují pracovníkům, aby se třeba jeden den v měsíci mohli věnovat čistě jen práci pro neziskové organizace. Mnozí korporátní manažeři oceňují, když do svého portfolia pro zpestření práce dostanou i vedení CSR projektů. Lze tak efektivně předcházet syndromu vyhoření ze stereotypní práce a efekt na firemní kulturu je v tomto ohledu mimořádný.

Podpořte aktivity jako vedení

Všichni zaměstnanci by měli vidět, že CSR projekty mají nejen formální, ale i praktickou podporu vedení. Management může třeba navýšit vybrané prostředky mezi zaměstnanci, nebo se může vedení přímo zapojit do konkrétní aktivity. Takové celofiremní akce pak slouží i jako přirozený teambuilding.

Zapojte veřejnost

Charitativní sbírka nebo CSR projekt nemusí zůstat za branami vaší firmy. Dejte o ní vědět veřejnosti a spojte síly. Efekt pomoci se násobí a firma tak buduje přirozeně i své vztahy s veřejností.

Využijte dlouhodobý efekt

Chtějte od charitativních aktivit víc než dobrý pocit z jednorázového poskytnutí daru, který poměrně rychle vyprchá. Rozprostřete projekt v čase. Chtějte zpětnou vazbu, jak vaše pomoc funguje, a sdílejte ji napříč firmou. Vaši partneři mohou připravit pro vaše zaměstnance přednášky, workshopy nebo je vezmou přímo do terénu, aby viděli výsledky aktivit. Zásadně tak posílíte firemní kulturu a lidé uvidí ve své práci ještě další smysl.

Podělte se o to, že pomáháte

Sdílejte i své charitativní úspěchy. Není to vychloubání. Když budete sdílet to, že pomáháte konkrétnímu projektu, zvýšíte jeho důvěryhodnost a pomůžete s propagací. Budete inspirovat další společnosti, které zatím kouzlo CSR nepoznaly. Když se k vám přidají další, opět násobíte efekt pomoci.

Nabízejte efektivní pomoc

Myslete na to, aby vaše pomoc měla reálný dopad. Je vždy lepší podpořit menší počet projektů s adekvátním objemem pomoci (časové, finanční), která reálně zlepší situaci příjemce než podpořit velké množství projektů s nízkým objemem pomoci.

Převzato z časopisu Komora. Autor článku: Čestmír Horký, ředitel Nadačního fondu pomoci

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme