Jak na digitalizaci ve vašem podniku? Pomůže program Czech Rise Up 3.0

Jak nejlépe zavést nová digitální řešení ve firmách? V rámci Národního plánu obnovy připravilo ministerstvo průmyslu a obchodu program Czech Rise Up 3.0 – Poradenství pro digitální transformaci podniků, který byl spuštěn na podzim roku 2022.

Výzva v programu je pro malé a střední podniky otevřena do března 2023 nebo do vyčerpání alokace 500 milionů korun.

Ilustrační fotografie

„Digitalizace pomůže podnikům přizpůsobit se rychlému vývoji dnešního světa. Řada podnikatelů ale netuší, jak k ní ve svých podnicích přistoupit, aby byla co nejvíce efektivní a také finančně přijatelná,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Cílem programu je proto pomoci firmám přijít na to, jaké jsou jejich možnosti v oblasti zavádění nových řešení, a jak je co nejlépe využít.“

„Jedná se v podstatě o provedení digitálního auditu, který pomůže firmám rozpoznat, co a jak by měly změnit, aby se jejich podnikání posunulo na vyšší digitální úroveň. Naší snahou je motivovat podnikatele, aby využívali příležitostí, které rozvoj chytrých technologií přináší, a zapojovali je do svého podnikání. Současně tím chceme napomoci zvýšit jejich připravenost a odolnost vůči případným nenadálým krizím, jakou přinesla například i nedávná restriktivní opatření kvůli covidu,“ říká vrchní ředitel sekce digitalizace a inovací na MPO Petr Očko.

„Žádosti momentálně procházejí hodnotícím procesem a vydání prvního balíčku rozhodnutí očekáváme začátkem února. Kvůli administraci žádostí ještě z první výzvy došlo k jistému zdržení, u nově podaných žádostí však již předpokládáme vydávání rozhodnutí zhruba do jednoho měsíce od podání,“říká ředitel odboru brownfields a rozvoje inovačního podnikání Zbyněk Pokorný.

Žadateli mohou být pouze malí nebo střední podnikatelé. Pro provedení digitálního auditu si mohou vybrat libovolnou firmu, která má v dané oblasti dostatečné zkušenosti. Podmínkou je provedení průzkumu trhu, který prokáže finanční přiměřenost nabídky zvoleného dodavatele. Z programu následně příjemci obdrží dotaci ve výši 85 % nákladů na provedení auditu. Žádost o podporu ale mohou podat již nyní před zahájením výběru konkrétního dodavatele. Zavedení vybraného technologického řešení do firmy hradí podnikatel již z vlastních zdrojů.

Žádosti bude možné podávat do 31. 3. 2023 nebo do vyčerpání alokace výzvy.

Přesné znění výzvy, včetně kontaktu pro případné dotazy, je k dispozici na webu MPO.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme