Jak na elektronické zakázky? Vše je ve stanoviscích MMR

Od října roku 2018 musí všichni zadavatelé tzv. podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek komunikovat s uchazeči o tendr a potažmo zhotoviteli již jen elektronicky. A to ve všech fázích zadávacího procesu.

Stejná povinnost platí logicky i v opačném směru, tedy i pro dodavatele. Novinka, která má usnadnit celý systém zadávání veřejných zakázek, s sebou nese řadu pravidel, ale i výjimek. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) proto na svých stránkách zveřejňuje instrukce a postupy pro všechny části zakázky. Tyto dokumenty a stanoviska jsou dílem Expertní skupiny MMR, v níž má svého zástupce i SP ČR.

Co jen elektronicky a co lze písemně?

Podle zákona o zadávání veřejných zakázek se elektronizace týká podlimitních a nadlimitních tendrů. Zadavatelé musí s dodavateli komunikovat elektronicky i třeba v případě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení nabídky a podobně. Naopak v písemné formě se stále akceptují interní dokumenty, jako jsou například protokoly z jednání či pozvánky na jednání hodnotící komise.

Zákon stanovuje další výjimky, kdy je možná jiná než elektronická forma komunikace. Takový případ je třeba předkládání dokumentů ve zvláštním formátu (například projekty), vzorků nebo souborů s velkým objemem dat. Od elektronické komunikace mohou aktéři ustoupit i v případě, pokud by bylo prokazatelně narušeno její zabezpečení. Listinná podoba pak zůstává u všech zakázek malého rozsahu.

Různé formy elektronické komunikace

Je na zadavateli, jakou formu komunikace s aktéry tendru zvolí, ať už jde o email, zde má ale ztíženou možnost prokázání doručení dokumentů, datovou schránku nebo některý z elektronických nástrojů. Pakliže zadavatelé s uchazeči o zakázku nekomunikují přes datovou schránku či jeden z dostupných elektronických nástrojů, musí datovou zprávu opatřit platným uznávaným podpisem. To zejména v případě výzev, určených účastníkům zadávacího řízení, v případě oznámení o výběru nebo rozhodnutí o nejvhodnějším návrhu či vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Svůj vlastní bezplatný systém na zadávání zakázek spustilo i MMR, a to pod názvem Národní elektronický nástroj (NEN).

Seznam všech certifikovaných komerčních elektronických nástrojů.

Pravidla pro elektronickou komunikaci a seznam výjimek či sankcí za nedodržení této formy administrace veřejných zakázek.


Právní průvodci k problematice:

Převzato z časopisu Svazu průmyslu a dopravy České republiky Spektrum. Autorka: Jitka Hlaváčková.

Doporučujeme