Jak na veřejné zakázky v Kanadě

Evropské firmy již dva roky užívají výhod plynoucích z Komplexní hospodářské a obchodní dohody (CETA) mezi EU a Kanadou, včetně přístupu k lokálním veřejným zakázkám, jež Kanada zveřejňuje v rozsáhlé databázi MERX. Orientaci v ní usnadní nový manuál.CETA mezi EU a Kanadou má za sebou již 2 roky svého prozatímního provádění (než všechny členské státy EU dokončí ratifikaci). Od 21. září 2017 bylo odstraněno 98 % veškerých cel a počínaje rokem 2023 bude vzájemný obchod s průmyslovým zbožím liberalizován kompletně. Hned v prvním celém kalendářním roce provádění dohody (2018) stoupl obrat českého obchodu s Kanadou meziročně o 31 %. Odstranění tarifních překážek je však jen jedním z přínosů vůbec nejobsáhlejší dohody, jakou kdy Evropská unie s jakýmkoli partnerem vyjednala.

EU v dohodě CETA dosáhla mj. bezprecedentní úrovně otevření kanadského trhu s veřejnými zakázkami včetně úrovně provincií a municipalit. Podnikatelům z EU se tak otevírá velmi hodnotný trh, který Kanada dosud žádné jiné zemi do takové míry neotevřela, a to zejména platí pro sub-federální úroveň.

Velké příležitosti pro české firmy spatřujeme v jejich větším zapojení do kanadských veřejných zakázek zejména v sektorech veřejné dopravy a dopravní infrastruktury (MPO ve spolupráci s Asociací podniků českého železničního průmyslu uspořádalo sektorovou misi v oblasti železniční dopravy, jelikož v nadcházejících letech Kanada chystá zásadní investice do veřejné kolejové infrastruktury), v odvětví environmentálních zakázek, v těžebním, chemickém a farmaceutickém průmyslu či v sektoru zdravotnické techniky. Výhledově má být zprovozněn jednotný portál shromažďující veřejné zakázky zpřístupněné dohodou CETA v EU i v Kanadě, ovšem prozatím je již k dispozici alespoň kanadská databáze MERX.

Kanada v databázi MERX denně zveřejňuje a aktualizuje rozsáhlou škálu poptávaných zakázek s detailními informacemi, jež lze pomocí různých filtrů třídit podle odvětví, teritorií a vypisovatelů. Registrace v databázi je zpoplatněná. Pro snadnější orientaci v databázi jsme připravili stručný manuál, jak v ní tendry efektivně vyhledávat ( dokument ke stažení (1,2 MB)).

• Teritorium: Amerika | Kanada | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme