Jak nejlépe přejít z živnosti na s.r.o.

Živnostník v určité fázi svého podnikatelského života často zvažuje, že své obchodní aktivity převede pod hlavičku obchodní společnosti. Nejčastěji pak pro tyto účely volí společnost s ručením omezeným. Způsobů, jak to provést, existuje několik. Jaké jsou jejich výhody a nevýhody?Výhod podnikání pod hlavičkou společnosti s ručením omezeným je několik. Podnikatelé volí tento typ společnosti často proto, že její založení i provoz jsou oproti akciové společnosti relativně administrativně i finančně nenáročné.

K tomu oceňují především fakt, že jako obchodní partner vypadá právnická osoba důvěryhodněji, existují u ní mnohem širší možnosti daňové optimalizace, ušetření na odvodech na sociální a zdravotní pojištění, mnohem snazší přístup k dotačním titulům a veřejným zakázkám a v neposlední řadě pak samotné omezené ručení.

Neomezené ručení celým svým majetkem bývá pro živnostníky často největším rizikem a právě společnost s ručením omezeným toto riziko minimalizuje. Společnost jako taková totiž sice ručí celým svým majetkem, ale společník, tedy původní podnikatel, pouze do výše nesplaceného základního kapitálu.

V ideálním případě tedy vůbec. V neposlední řadě je výhodou, že společnost dokáže existovat bez ohledu na svého zakladatele, a není tak kupříkladu problém ji po vybudování dobrého jména prodat.

Pro vklad celého podnikání do základního kapitálu je potřeba znalecký posudek

První možný způsob, jak přejít z živnosti na s.r.o., nabízí nejplynulejší možný přechod, avšak je zároveň také finančně nejnáročnější. Spočívá v tom, že podnikatel založí novou s.r.o. a do jejího základního kapitálu vloží celý svůj obchodní závod, jak je chápán občanským zákoníkem. Tedy organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Přičemž se má se za to, že závod tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho provozu.

Jako nepeněžitý vklad na základní kapitál ale musí být obchodní závod, tedy celé podnikání dosavadního živnostníka, znalecky ohodnocen znalcem vybraným ze seznamu vedeného příslušným soudem. Vypracování znaleckého posudku logicky zabere nějaký čas a bude něco stát, u velkých obchodních závodů s více zaměstnanci, zásobami a obchodním jměním bude cena za pořízení znaleckého posudku i v řádech desetitisíců korun.

Nicméně právě pro největší obchodní závody je tento způsob nejvhodnější a předpokládá se, že v rámci celkového obratu nebude ani vyšší částka za vypracovaný posudek představovat nadměrnou finanční zátěž. Výsledkem procesu je nová obchodní společnost podnikající pod novým IČ, nicméně se všemi právy a povinnostmi přešlými z původního podnikatele.

Tudíž pro obchodní partnery zakládá nejpřehlednější a nejtransparentnější situaci pro budoucí spolupráci. Navenek společnost působí jako jednoznačný přímý pokračovatel podnikání bývalé OSVČ se silným základním kapitálem.

K prodeji obchodního závodu nové společnosti znalec není třeba

Jestliže podnikatel odmítá nechávat si znalecky svůj obchodní závod oceňovat, má možnost jej nové společnosti prodat. Společnost se založí se základním kapitálem, který v dnešní době může být i pouhá jedna koruna, a následně dojde k uzavření smlouvy o prodeji obchodního závodu mezi podnikatelem – FO jako prodávajícím a s.r.o. jako kupujícím.

Díky změnám, které přinesl nový občanský zákoník, v těchto případech není nutné cenu závodu určovat na základě znaleckého posudku. Stačí, když si ji podnikatel určí sám. Koupí závodu nastupuje s.r.o. do veškerých postavení původního podnikatele, tedy jak do věřitelských, tak dlužnických.

Souhlas s tímto krokem od věřitelů původní OSVČ není přímo vyžadován, nicméně pokud tito vysloví svůj nesouhlas, podnikatel jako FO ručí za splnění daných dluhů. Vhodnější pro správu pohledávek je samozřejmě tento souhlas původních věřitelů mít, ale není rozhodně nezbytný a mnoho přechodů z živnosti na s.r.o. probíhá zcela bezproblémově i bez něj.

Výhodou je, že pokud si přeje podnikatel některé obchodní aktivity vyčlenit a pokračovat v nich jako OSVČ, nikdo mu nebrání, aby prodal své společnosti jen tu část obchodního závodu, kterou chce. Rozdíl od předchozího způsobu je i v okamžiku vzniku vlastnického práva s.r.o. k obchodnímu závodu. Při jeho vkladu do základního kapitálu nové s.r.o. nabývá vlastnictví společnost již při založení, při prodeji pak uveřejněním příslušné smlouvy ve sbírce listin obchodního rejstříku.

Menší podnikatelé ocení postupný převod

Obvyklou praxí většiny podnikatelů, převážně těch menších, je třetí možný způsob přechodu podnikání na společnost s ručením omezeným, a to přechod postupný. Po určitou dobu podniká paralelně jak OSVČ, tak s.r.o. a podnikání je převáděno postupně za chodu obou obchodních aktivit.

Podnikatel v konečném důsledku nemusí společnost ani zakládat, stačí zakoupit takzvanou ready made s.r.o. Pro drobného podnikatele je asi nejpohodlnější možností touto cestou převádět své nevelké obchodní jmění a nemnoho závazků až do doby, kdy k určitému dni převede kompletně celé podnikání, ukončí činnost jako živnostník a nadále podniká jen v rámci s.r.o.

Kromě malých podnikatelů se tento způsob hodí, stejně jako způsob předchozí, všude tam, kde se k podnikání jako obchodní korporace vyčlení jen část obchodního závodu OSVČ a tento proces chce podnikatel absolvovat průběžně a ne najednou jako při přímém prodeji části obchodního závodu.

Největší nevýhodou je velmi malá míra kontinuity podnikání fyzické a právnické osoby. Závazky a pohledávky nepřechází automaticky a pro obchodní partnery tak může být transformace poněkud zmatečná.

Nicméně podnikatel má více času na to, aby jim celý zamýšlený proces vysvětlil, představil svou vizi a seznámil je s plánem přechodu na s.r.o. To je ovšem logicky proveditelné opět jen u těch menších podnikatelů, kteří se se svými obchodními partnery často osobně znají a často se vídají.

Na co si ještě dát pozor

Bez ohledu na způsob, kterým přechod formy podnikání proběhne, je nutné na něj nahlížet jako na dynamický proces, kde nezbytně po určitou dobu existují obě podnikatelské entity. Proces je možné uskutečnit kdykoliv v roce, avšak je přinejmenším praktické učinit tak po skončení zdaňovacího období. Většinou tedy na konci roku, kdy proběhne daňové vypořádání všech zúčastněných subjektů a odpadá nutnost vypracovávání mimořádných účetních závěrek.

Nesmí se opomenout veškeré odhlášky na příslušných úřadech, zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení ze strany podnikatele a na druhé straně patřičné registrace na těchto místech pro s.r.o. Společnost s ručením omezeným se musí rovněž nově registrovat ke všem činnostem, které měl v živnostenském listě zapsané původní podnikatel a sama si nový vlastní živnostenský list zřídit, protože tento nijak nepřechází.

Na co podnikatelé zapomínají, je povinnost s.r.o. vést účetnictví, kterou – jako podnikající fyzické osoby – neměli. Dobré je věc i tak předem prokonzultovat s právníkem i daňovým poradcem a s jejich pomocí vybrat tu nejlepší individuální cestu pro každého konkrétního podnikatele. 

JUDr. Jiří Matzner, Ph.D., LL.M., zakladatel advokátní kanceláře MATZNER et al

• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme